• Droner har så stort et potentiale, at byrådet i Odense Kommune har valgt at fortsætte støtten med fem millioner årligt de næste fire år.
  • Samtidig lægges dronearbejdet i UAS Denmark ind under Udvikling Fyn, hvor robotsuccesen skal smitte af på dronerne.

Erfaringerne fra det succesfulde robotområde og en fortsat støtte på samlet set 20 millioner kroner over de næste fire år skal være med til at løfte dronesatsningen på Fyn.

Byrådet i Odense Kommune besluttede på byrådsmødet onsdag aften at forlænge støtten på fem millioner kroner årligt til og med 2021, og samtidigt skal dronearbejdet i UAS Denmark fremover være del af Udvikling Fyn.

Her skal folkene bag droneklyngen lære af især roboterfaringerne fra Odense Robotics, som i dag har skabt op mod 2600 job i 120 fynske virksomheder.

- Dronecentret i HCA Airport har potentialet til at blive omdrejningspunkt for et nyt roboteventyr, vi har fået skabt et stærkt samarbejde med SDU omkring test og godkendelser, og ved at lægge erhvervsfremmeindsatsen i Udvikling Fyn kan vi udnytte samspillet med den voksende robotklynge optimalt, siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S).

867 kvadratkilometer testområde

Droneorganisationen UAS Denmark blev stiftet tilbage i 2013, og siden er den blevet støttet årligt med fem millioner kroner fra kommunekassen i Odense og investeringer fra samarbejdspartnerne på SDU, som i den periode har skabt sit eget drone-forskningscenter og Europas første kandidatgrad i drone-teknologi.

SDU træder nu yderligere ind i drone-samarbejdet og bliver decideret partner med Odense Kommune i UAS Denmark med planen om at etablere et selskab på længere sigt i samspil med HCA Airport.

Indtil videre har dronesatsningen resulteret i et dronenetværk med 150 industrimedlemmer, et testområde udover det nordlige Fyn på 867 kvadratkilometer med unikke europæiske muligheder for at flyve og teste droner samt millioner-investeringer fra SDU i laboratorier og testfaciliter.

Vækstmæssigt er der fortsat langt op til robotterne i droneklyngen, som har tiltrukket otte virksomheder til Beldringe og et begrænset antal arbejdspladser, men forventningerne er langt større til dronerne og UAS Denmark.

- Potentialet for droner er kæmpestort på globalt plan. Tidligere har rapporter vist, at der er potentiale for tusindvis af job i Danmark frem mod 2050. Derfor skal vi sikre og udbygge vores førerposition, så vi forhåbentlig kan skabe et nyt roboteventyr - denne gang på vinger, siger borgmester Peter Rahbæk Juel med henvisning til en rapport fra analyseinstituttet Oxford Research fra 2015, som anslår at der kan være op mod 8500 danske dronejob frem mod 2035.

Inspirere - ikke kopiere

Hvis en stor del af de job skal blive fynske, skal der tiltrækkes og etableres nye virksomheder, og her skal droneområdet lære af robotklyngen, siger borgmesteren.

- De skal ikke nødvendigvis kopiere det, man har gjort på robotområdet, men de skal lære af de erfaringer, man har gjort sig der og som er årsag til at vi i dag har 2600 robotjob på Fyn. Med de unikke faciliteter, vi har i lufthavnen i Beldringe, kan droneområdet opnå det samme og måske blive større, siger borgmesteren.

Kommerciel chef i UAS Denmark, Michael Larsen, glæder sig over, at droneindsatsen nu har fået arbejdsro til at fortsætte det arbejde, som fortsat er i en meget tidlig fase, siger han.

- Vi er først lige begyndt, og når vi bliver en del af Udvikling Fyn, vil teknologifællesskabet med Odense Robotics danne et unikt grundlag for at udvikle droneklyngen yderligere. Første konkrete aktivitet ligger allerede på tegnebrættet. I 2018 planlægger vi at etablere en drone start-up hub med base i dronecentret i HCA Airport, der får store ligheder med Odense Robotics Start-up Hub, siger Michael Larsen.

  • Byline_

    Af: