Alligevel øgede Svendborg-koncernen sidste år overskuddet.
Politiske forhold i USA var sidste år årsag til, at Svendborg-firmaet Kjaer Group blev udelukket fra flere markeder.

Alligevel lykkedes det firmaet, der er storleverandør af køretøjer til alverdens brændpunkter og udviklingslande i især Afrika, at øge sit overskud markant med fem millioner kroner til knap 22 millioner kroner før skat.

Omsætningen er derimod faldet med henved 10 procent eller 78 millioner kroner i forhold til året før, hvilket blandt andet kan henføres til de mistede markedsrettigheder.

En anden årsag til tilbagegangen på toplinjen er en betydelig devaluering af Kjaer Groups vigtigste handelsvalutaer, japanske yen og amerikanske dollar, fremgår det af den netop offentligjorte årsrapport.

Kompensation til Kjaer

Koncernens økonomidirektør, Flemming Eltang, ønsker som følge af kontraktlige forpligtelser om fortrolighed ikke over for Stiftstidende at oplyse, hvilke lande Kjaer er blevet suspenderet fra - eller de nærmere omstændigheder. Han betoner dog, at der er tale om suspension af markedsrettigheder, altså et periodisk problem.

Kjaer har modtaget en kompensation for de tabte handelsmuligheder.

Flemming Eltang ønsker ikke at kommentere oplysninger om, at kompensationen er betalt af en eller flere amerikanske bilfabrikker.

Medarbejder-ejere

Bortset fra valuta- og markedsproblemerne har Kjaer haft et meget tilfredsstillende år.

Der er tjent penge på en lagerreduktion, og blandt de gode budskaber er, at koncernen har fået tildelt nationale distributionsrettigheder for Land Rover til yderligere 19 afrikanske lande, hvorefter selskabet har rettigheder i 36 lande syd for Sahara.

Dette er en vigtig platform for fremtidig udvikling, fremgår det årsrapporten, hvori medarbejderne modtager en særlig tak for god indsats.

Medarbejderne har da også fået mulighed for at nytegne aktier i Kjaer Group og ejer nu 22 procent af selskabet, mens Mads Kjær sidder på resten.

Positive forventninger

Koncernen forventer i 2008 en yderligere fremgang i resultatet.

Kjaer Group vil fortsætte sine investeringer i markeds- og konceptudvikling.

- Vi arbejder for øjeblikket på flere særdeles interessante muligheder for investeringer, som vil kunne få en betydelig indflydelse på koncernen, hedder det i ledelsesberetningen.

Flemming Eltang ønsker ikke at oplyse nærmere om karakteren af disse investeringer, idet han henviser til, at de måske kan involvere børsnoterede selskaber.

Læs hele regnskabet herunder
  • Fyens Stiftstidende