Fællestillidsmand i Caverion, Kim Kolding, udfordrer siddende formand Lars Hansen i Metal Odense

Når medlemmerne i Metal Odense den 19. april mødes til generalforsamling, er der lidt mere på spil end normalt. Efter syv år som formand har Lars Hansen fået en modkandidat i den 57-årige Kim Kolding, der i dag er fællestillidsmand i Caverion.

Kim Kolding går efter formandsposten, fordi han mener, afdelingen trænger til nye input.

- Jeg synes, afdelingen er gået i stå. Vi trænger til fornyelse og en anden måde at gribe tingene an på, siger han.

Den opfattelse deler siddende formand Lars Hansen langt fra.

- Jeg mener, at jeg sammen med bestyrelsen tegner en super velfungerende afdeling, som har indflydelse alle steder, siger han.

Ingen debat

Den nye kandidat synes, at afdelingen i Odense, der tæller omkring 9000 medlemmer, er blevet en lidt for lukket klub.

- Som et eksempel kan jeg nævne, at der de sidste tre år ikke har været en eneste, der har taget ordet på vores generalforsamlinger. Der er ingen debat overhovedet. Når formanden har fremlagt sin beretning og kassereren har fået godkendt regnskabet, er generalforsamlingen lukket og folk gået hjem. Det betyder jo, at man slet ikke får noget input udefra i sådan en forening, siger Kim Kolding.

Netop input udefra er noget af det, han vil arbejde med, hvis han bliver formand. Hos Caverion, der blandt andet laver opgaver inden for el, vvs, klima, sikring og automation i bygninger og industrianlæg, har han gode erfaringer med forummer, hvor tillidsfolkene kan udveksle erfaringer med hinanden. Den model vil han gerne overføre til Metals Odenseafdeling.

To generalforsamlinger

Men før det kan ske, skal han vælges som formand. Forbundets love er sådan skruet sammen, at Kim Kolding ikke kan blive valgt på den ordinære generalforsamling i april. Hvis Lars Hansen opnår mere end halvdelen af stemmerne fra de fremmødte medlemmer, forbliver han formand. Har han derimod opbakning fra færre end halvdelen af deltagerne i salen, vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling senest tre måneder senere, hvor eneste punkt på dagsordenen er formandsvalget.

Her kan Kim Kolding og eventuelt andre formandskandidater stille op mod Lars Hansen.

Fortid på Lindø

Begge de to nuværende kandidater har en fortid på Lindø, hvor også en stor del af afdelingens medlemmer er beskæftiget. Caverion har sine maritime aktiviteter i industriparken, så Kim Kolding kommer stadig regelmæssigt i det område, hvor han startede sin karriere på skibsværftet i 1980'erne.

Mens Kim Kolding så småt er begyndt at føre valgkamp via facebook, har hans modkandidat ikke planer om en decideret valgkampagne.

- Det har jeg ikke tænkt mig, siger Lars Hansen.

Generalforsamlingen, der finder sted i Odin Havnepark på Lumbyvej i Odense, begynder med stegt flæsk og persillesovs den 19. april klokken 18.