Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg på Fyn
I dag får byggepladser over hele landet uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet.

Erfaringerne viser, at alt for mange byggepladser sløser med de ansattes sikkerhed og sundhed. Sløseriet er årsag til alvorlige arbejdsulykker og nedslidningsskader, oplyser Arbejdstilsynet som baggrund for aktionen.

Under dagens aktion vil Arbejdstilsynet som et forsøg gennemføre tilsyn på et antal byggepladser på Fyn og i Syd- og Sønderjylland i samarbejde med SKAT.

Efter aktionen vil Arbejdstilsynet og SKAT vurdere, om forsøget giver anledning til at udvikle myndighedssamarbejdet fremover.

Det er niende gang på to år, at Arbejdstilsynet gennemfører uanmeldte aktioner i byggeriet. Antallet af ulykker på byggepladserne er stadig højt, og Arbejdstilsynet frygter at se en række af ulovligheder og sløseri med sikkerheden.

- Der sker stadig alt for mange alvorlige ulykker på byggepladserne, særligt hvor der arbejdes i højden. Hvis man falder ned ved arbejde på tage eller ved uafskærmede åbninger inde i bygningen, så går det altså for alvor galt, siger kontorchef Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet.

- Når man ved, hvor galt det kan gå, kan man godt undre sig over, at der ikke gøres mere for at forebygge. Det handler om at sikre, at forholdene på pladsen er i orden og sikkerhedsudstyret er der, hvor man skal bruge det.

Ud over farligt arbejde på tage og stilladser, ser Arbejdstilsynet på de tunge materialer, som man løfter og bærer rundt på byggepladsen. Det kan give alvorlige rygskader og nedslidning af kroppen.

I 2007 skete der 65 dødsulykker på danske arbejdspladser.

Heraf skete 13 dødsfald på byggepladser.

Der er i 2007 anmeldt 5.543 andre alvorlige ulykker. Det svarer til, at hver ottende anmeldte arbejdsulykke i 2007 var så alvorlig, at den medførte amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af legemet.
  • Fyens Stiftstidende