13,4 procent af alle danskere i den erhvervsaktive alder har været offentligt forsørget i fire af de seneste fem år.

Det går trægt med at få reduceret antallet af langvarigt offentligt forsørgede.

Det Økonomiske Råds formandskab - vismændene - har undersøgt udviklingen i sin efterårsrapport, der udkom tirsdag.

Rapporten viser, at antallet af personer i den erhvervsaktive alder, der har været offentligt forsørget i fire af de fem seneste år, sidste år udgjorde 395.000. SU-modtagere tælles ikke med.

FAKTA: Her er vismændenes syn på dansk økonomi

Formandskabet i Det Økonomiske Råd, som også kaldes vismændene, er netop udkommet med deres halvårlige prognose for dansk økonomi. Læs om den her:

* Vismændene sætter forventningerne til væksten i dansk økonomi i år i vejret med 0,2 procentpoint og venter en vækst i bnp i år på 2,3 procent.

* I 2018 ventes også en vækst i bnp på 2,3 procent.

* Hvad det private forbrug angår, venter vismændene, at danskerne har mod på at købe sig til en vækst i privatforbruget på 2,3 procent i år.

* Den samlede eksport ventes at vokse 4,3 procent i år og 3,5 procent i 2018.

* Beskæftigelsen ventes at stige med 43.000 personer i år og 39.000 næste år. Beskæftigelsen øges mest i den private sektor, mens den offentlige beskæftigelse ventes at blive omtrent uændret.

* Vismændene venter en nettoledighed på 91.000 personer i år og 86.000 personer i 2018.

* Forbrugerpriserne ventes at stige 1,0 procent i år og 2,0 procent i 2018.

Kilder: Diskussionsoplæg, formandskabet for Det Økonomiske Råd

Det svarer til 13,4 procent af alle 15-64-årige herhjemme. Det skal ses i forhold til årtusindskiftet, hvor den tilsvarende andel var 14,6 procent.

Dermed er det på trods af en stribe reformer af blandt andet efterløns- og dagpengesystemet kun lykkedes at barbere tallet 1,2 procentpoint ned.

Tallene viser, at der er store forskelle afhængigt af, om man har dansk eller ikkevestlig baggrund, og om man er ufaglært eller har en lang videregående uddannelse.

FAKTA: Hvem er dansk økonomis vise mænd

Det Økonomiske Råd har til opgave at kigge dansk økonomi efter i sømmene og komme med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

Læs om rådet her:

* Det Økonomiske Råd består af 25 medlemmer. Det er repræsentanter for en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, Nationalbanken og regeringen samt et antal uafhængige fagøkonomer.

* Rådets formandskab består af fire uafhængige nationaløkonomer - de såkaldte økonomiske vismænd.

* Vismændene er i øjeblikket professorerne Michael Svarer, Aarhus Universitet (overvismand), Carl-Johan Dalgaard og Lars Gaarn-Hansen, Københavns Universitet og Torben Tranæs, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

* De økonomiske vismænd er uafhængige og kommer med en økonomisk rapport to gange om året. Det er deres prognose for dansk økonomi og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger.

* De økonomiske rapporter diskuteres herefter i Det Økonomiske Råd. Medlemmernes kommentarer bliver inddraget i den endelige rapport, men selve rapportens indhold ændres ikke, selv om rådets øvrige medlemmer måtte være uenige.

Kilde: Det Økonomiske Råd

Samtidig ser det også ud til, at efterlønsordningen har nedbragt andelen af de 60-64-årige, der er på langvarig offentlig forsørgelse. Introduktionen af integrationsydelsen har tilsvarende nedbragt andelen af indvandrere.

Til gengæld er andelen af ufaglærte med dansk baggrund steget. Det får vismændene til at efterlyse en nærmere analyse af, hvorfor det forholder sig sådan.

- En sandsynlig forklaring er, at det stigende uddannelsesniveau har "løftet" de mest ressourcestærke ud af gruppen af ufaglærte og efterladt de mindst ressourcestærke med den svageste arbejdsmarkedstilknytning i gruppen, hedder det i rapporten.

Vismændene tager i analysen forbehold for, at vi endnu ikke har set den fulde virkning af de reformer, der er gennemført.