Hvad er "børs- kursen" for aktier?


Hvad er "børs- kursen" for aktier?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Med virkning fra 1. januar 2006 blev der gennemført en ny aktieavancebeskatningslov, hvorefter personers salg af aktier som hovedregel altid er skattepligtigt.

En overgangsregel betyder dog, at børsnoterede aktier, som var anskaffet i tillid til, at de kunne sælges skattefrit efter de tidligere regler, fortsat har kunnet sælges skattefrit efter 1. januar 2006, hvis følgende tre betingelser alle er opfyldt:

1. Aktierne er anskaffet før den 1. januar 2006. 2. Aktierne havde på salgstidspunktet været ejet i mindst tre år. 3. Værdien af beholdningen af børsnoterede aktier var den 31. december 2005 under en særlig bundgrænse på 136.600 kr.

Det er dermed kursværdien af beholdningen af børsnoterede aktier den 31. december 2005, som er afgørende for anvendelsen af overgangsreglen. Var beholdningen under bundgrænsen, så har disse aktier kunnet sælges skattefrit efter den 1. januar 2006. Hvis beholdningen var over bundgrænsen, så kunne ingen af aktierne sælges skattefrit efter den 1. januar 2006.

Landsskatteretten har i en afgørelse fastslået, hvordan kursværdien af de børsnoterede aktier skal opgøres.

En skatteyder var i december 2005 blevet orienteret om overgangsreglen af sin bank, og havde herefter – efter et møde med banken – solgt en del af sine børsnoterede aktier, netop for at bringe værdien af sin beholdning af børsnoterede under bundgrænsen på 136.600 kr.

Hendes beholdning af børsnoterede aktier var herefter 135.377 kr., opgjort på grundlag af "lukkekursen", dvs. den noterede aktiekurs ved slutningen af den 30. december 2005, som var den sidste børsdag i 2005.

Hun blev imidlertid noget overrasket, da hun modtog bankens årsoversigt pr. 31. december 2005, for heri var værdien af hendes børsnoterede aktier opgjort til 136.601 kr., opgjort på grundlag af "alle-handler-kursen", dvs. gennemsnitskursen for alle handler den 30. december 2005. Skatteyderen bad derfor Skatterådet om svar på, om man ved opgørelsen af værdien af de børsnoterede aktier skal anvende "lukkekursen" eller "alle-handler-kursen".

Skatterådet svarede, at det efter fast praksis, som også er gengivet i ligningsvejledningen, er det "alle-handler-kursen", som skal anvendes.

Da værdien af skatteyderens beholdning af børsnoterede aktier den 31. december 2005 opgjort på grundlag af denne kurs oversteg bundgrænsen, kunne hun ikke anvende overgangsreglen. Skatterådet konstaterede samtidig, at der ikke var mulighed for at dispensere fra bundgrænsen, uanset den kun var overskredet med en krone. Afgørelsen viser, at der ikke findes nogen bagatelgrænse for overskridelse af skattelovgivningens beløbsgrænser. En beløbsgrænse er således overskredet, uanset om det kun er med en krone.

Hvad er "børs- kursen" for aktier?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce