DAGENS REVISORSKIFTE: Selskabet Guldsmed Surel Holding A/S har skiftet revisor.
Selskabet har adresse på Vestergade i Odense C.

PriceWaterHouseCoopers I/S er trådt ud af revisionen. PriceWaterHouseCoopers, statsautoriseret revisionsaktieselskab, er trådt ind.

Kilde: Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, www.cvr.dk