Undervisningsministeriet har tænkt sig at forlange det statstilskud tilbage, som Dalum Landbrugsskole i Odense har fået til uddannelse af 169 elever fra Ukraine, Brasilien, Gambia og Zambia i årene 2006 til 2008. Det skriver Nyhedsbrevet 3F.

Det viser et brev til skolen fra ministeriet, som Nyhedsbrevet 3F har fået aktindsigt i:

- Det er herefter vores foreløbige opfattelse, at skolen med urette har modtaget statstilskud til undervisning af og kostskoleophold for de nævnte elever fra lande uden for EU, lyder konklusionen i Undervisningsministeriets brev fra 11. september.

Ledelsen på Dalum Landbrugsskole har tidligere erkendt over for ministeriet, at en del udlændinge ikke umiddelbart kan få en hel landbrugsuddannelse i Danmark:

- En generel mulighed for at gennemføre hele uddannelsen kan - ved optagelsen - være meget vanskelig at vurdere, idet det som regel vil kræve, at deres ophold her i landet forlænges", skrev Jørgen P. Jensen, forstander på Dalum Landbrugsskole, i en redegørelse til Undervisningsministeriet 30. april 2008.

Men alligevel mener ledelsen for den fynske landbrugsskole nu, at ministeriet tager fuldstændig fejl i sagen:

- Vi er ikke enig med ministeriet. Vi mener ikke, vi har gjort noget forkert hverken lovmæssigt eller samfundsmæssigt, siger Jørgen P. Jensen, forstander på Dalum Landbrugsskole, til Nyhedsbrevet 3F.