En principiel og årelang strid om rentegaranti til en fynsk pensionskunde afgøres torsdag i Højesteret.

En principiel strid om, hvordan en rentegaranti fra et pensionsselskab skal beregnes, skal torsdag endelig afgøres, når der falder dom i en sag mellem den pensionerede læge Helge Gøttsche fra Middelfart og pensionsselskabet SEB Pensionsforsikring.

Spørgsmålet er, om rentegarantien skal forstås sådan, at der årligt skal tilskrives den lovede rente - eller om renten blot skal beregnes som et gennemsnit over årene.

Udfaldet af den principielle sag kan vise sig at blive rigtig interessant for andre pensionskunder med lignende aftaler, men indtil nu har både byret og landsret dog frifundet SEB Pensionsforsikring.

To vundne sager for SEB

Det hele begyndte, da den i dag pensionerede læge Helge Gøttsche i 1982 og 1986 tegnede to ratepensionsforsikringer med en rentegaranti på 4,5 procent hos SEB Pensionsforsikring.

Helge Gøttsche har i løbet af sagen fremført, at den normale opfattelse, dengang forsikringerne blev tegnet, var, at den tekniske rente på 4,5 procent var en minimumsrente, som kunden havde krav på at få hvert eneste år.

Selskabet er uenigt og er blevet frifundet først ved retten på Frederiksberg.

Senest frifandt Østre Landsret i 2013 SEB Pensionsforsikring og slog fast, at der i den pensionerede læges to rateforsikringspensioner ikke findes løfter om en bestemt årlig forrentning.

Landsretsdommerne erkendte, at der gennem årene har været en højrøstet diskussion og uenighed i pensionsbranchen om "den anvendte sprogbrug" og om nogle bestemmelser om genkøbsværdi.

Dette medfører dog ikke, at SEB Pensionsforsikring er forpligtet ud over, hvad der fremgår af aftalerne om de to rateforsikringspensioner, slog landsdommerne fast.

Nederlag vil koste selskaber milliarder

Hvis Helge Gøttsche får medhold i Højesteret, risikerer pensionsselskaberne at skulle af med milliarder af kroner til tusinder af andre kunder.

Ifølge pensionsrådgivningsfirmaet Invensure kunne regningen løbe op i mindst 20 milliarder kroner, har firmaets direktør, Søren Andersen, tidligere sagt til dagbladet Børsen.

Mere om emnet

Se alle
Tabte i Højesteret: Fynsk pensionskunde får ikke ret i tvist om renter

Tabte i Højesteret: Fynsk pensionskunde får ikke ret i tvist om renter

2
Fynbo i Højesteret: Forbrugerråds opfordring: Du skal nørde med din pension

Fynbo i Højesteret: Forbrugerråds opfordring: Du skal nørde med din pension

Pensionist får fri proces til at gå i Højesteret

Pensionist får fri proces til at gå i Højesteret