Forsker: Flere kvinder fører til bedre beslutninger

Christina Lundsgaard Ottsen forsker i diversitet i ledelsen på Aarhus Universitet, og hun forklarer, at det er vigtigt med rollemodeller via kvinder i ledelse og mandlige ledere, der tager barsel.

Forsker: Flere kvinder fører til bedre beslutninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Christina Lundsgaard Ottsen fra Aarhus Universitet mener, at virksomheder skal udfordre den traditionelle tankegang for at få flere kvinder i bestyrelser. Til gengæld er der store gevinster at hente, hvis det lykkes.

AARHUS: Hvis din virksomhed vil opnå mere kreativitet og innovation, og skal den stå bedre rustet, hvis der opstår en krise, er det en god idé at få flere kvinder ind i topledelse og bestyrelse, fordi det giver større diversitet.

Det forklarer Christina Lundsgaard Ottsen, ph.d., der forsker i diversitet i ledelse på Aarhus Universitet.

- Diversitet kan give højere kvalitet i beslutningsprocesserne, fordi du kommer omkring flere vinkler. Det fører til mere kreativitet og innovation, fordi du får flere perspektiver og idéer på banen, siger Christina Lundsgaard Ottsen og forklarer desuden, at diversitet er med til at sikre beslutninger, der rækker ud i fremtiden.

- Diversitet giver langsigtede løsninger, fordi du kommer bedre omkring problemstillingen, og det kan give en bedre forståelse af markedet og forbrugerne, fordi du faktisk afspejler det marked, du gerne vil sælge til.

Den implicitte standard om, at man skal have nået et vist ledelsesniveau som 35-årig, hæmmer kvinder, som får børn i 30'erne. Mange potentielle gode ledere eller bestyrelsesmedlemmer får ikke chancen, fordi de er nået at blive ældre.
Ph.d. Christina Lundsgaard Ottsen, forsker i diversitet i ledelse og bestyrelse
Danmark ligger lavt
Institut for Menneskerettigheder står bag en analyse, der ser på andelen af kvinder i de største danske virksomheder.

Af analysen fremgår det, at Danmark ligger i den internationale top, når vi måler på mænd og kvinders uddannelsesniveau og deltagelse på arbejdsmarkedet. Derimod ligger Danmark helt i bund sammenlignet med andre skandinaviske lande, når der bliver målt på magt og repræsentation, og ifølge World Economic Forum ligger Danmark på plads nummer 81, når man ser på kønsrepræsentationen blandt ledere, lovgivere og højt placerede embedsmænd.

Over halvdelen af de danske kvinder tager en længere videregående uddannelse, men det kan ikke ses på fordelingen af topposter i de største danske virksomheder.

I Danmark er andelen af kvindelige topledere cirka 16,7 procent (2015) i de 1.138 danske virksomheder, der er omfattet af lovgivning på området. Topledere omfatter både direktion og bestyrelse.

Ifølge analysen fra Institut for Menneskerettigheder har 17,8 procent af de største danske virksomheder ligestilling i topledelsen. Det vil sige minimum 40 procent kvinder.

Fremskriver man udviklingen fra 2005 til 2015 vil der ifølge de mest optimistiske prognoser være ligestilling i alle virksomheder om 59 år.

I 2012 blev lov om måltal vedtaget for at skabe en mere ligelig kønsrepræsentation på ledelsesniveau. Analysen konkluderer, at der kun er "tale om en beskeden forskel" før og efter loven blev indført.

Skal udfordre normen

Desuden kan diversitet være med til at styrke virksomheden i krisetider, forklarer Christina Lundsgaard Ottsen, som fortæller, at studier har vist, at de kvindelige investorer var bedre til at korrigere deres investeringsmønstre efter finanskrisen, end de mandlige investorer var, og at det derfor var de banker med en mere ligelig fordeling af køn i topledelsen, der klarede sig godt gennem krisen.

Hvis det skal lade sig gøre at hæve antallet af kvinder i bestyrelser og opnå de fordele, der er ved diversitet, kræver det, at der bliver gjort op med den traditionelle tænkning, forklarer Christina Lundsgaard Ottsen.

- Vi er vant til, at ledere er hvid mand, alder 40+, men vi skal udfordre den automatiske tankegang og turde sætte spørgsmålstegn ved de standarder, der er, siger hun.

- Så længe man har krav om, at man skal have siddet i direktionen for at sidde i bestyrelsen, bliver der færre at vælge mellem, og så skal man lade være med at aldersdiskriminere. Den implicitte standard om, at man skal have nået et vist ledelsesniveau som 35-årig, hæmmer kvinder, som får børn i 30'erne. Mange potentielle gode ledere eller bestyrelsesmedlemmer får ikke chancen, fordi de er nået at blive ældre.

Christina Lundsgaard Ottsen opfordrer til, at man fokuserer mere på kompetencer end på titler, og så er det vigtigt at have mandlige rollemodeller.

Kvinder er det dyre valg

Barselsorlov er en af de største barrierer i Danmark, når det kommer til kvinder i topledelse og bestyrelser. I lande som Sverige og Island er der ifølge Christina Lundsgaard Ottsen langt flere mænd, der holder barsel, end der i Danmark. Disse skandinaviske lande har også flere kvinder i bestyrelser og direktion, og det samme er tilfældet i Italien, Frankrig, USA og Canada.

Det kan være svært for en mand at bede om barselsorlov, hvis det ikke er normen i virksomheden, men det handler igen om mod til at udfordre den traditionelle tankegang, siger Christina Lundsgaard Ottsen.

- Det er vigtigt at pointere, at mændene i høj grad sidder på posterne øverst i hierarkiet, så det er dem, der kan ændre noget. De kan være rollemodeller for mandlige medarbejdere ved at tage barsel. I Danmark er kvinder det dyre valg, når en virksomhed skal ansætte på grund af kombinationen af gavmilde barselsforhold og ingen øremærkning af barslen til mændene, forklarer hun.

- Når mændene ikke tager barsel, er de et billigere valg. Det er ren bundlinjetænkning.

Det er også vigtigt, at virksomhederne bliver bedre til at åbne vejen for kvinderne mod toppen af ledelsen og bestyrelsen.

Der er nemlig en tendens til, at det primært er unge mænd, der bliver hjulpet på deres vej mod toppen, fortæller Christina Lundsgaard Ottsen.

Flere skal være mentor

- Det er sådan, at der er dobbelt så mange unge mandlige medarbejdere end kvindelige, der bliver hjulpet frem af en leer, der vælger at være uformel mentor. Der er flere, som skal gå ind og være mentor for kvinderne og tage dem under deres vinger. Det er ofte via netværk, man hurtigt kommer til tops i en organisation, forklarer forskeren.

Christina Lundsgaard Ottsen mener desuden, at det er en forfejlet debat, hvis man taler om at ansætte kvinder alene på grund af deres køn.

- Hvis man vil sikre reel diversitet, skal man kigge papirerne ordentligt igennem og ikke bare automatisk ansætte samme type, som man plejer, men den, der er bedst egnet til opgaven, siger hun.

- Man skal udfordre normen, men uden at gøre det til et krav. Det kan jo godt være, at det er hvid mand, alder 40+, der er den bedste i sammenhængen, men man skal være bevidst om at udfordre standarden.

Forsker: Flere kvinder fører til bedre beslutninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce