Forbrugernes tro på fremtiden fik i december endnu et hak nedad og landede dermed på det laveste niveau siden juni.
Forbrugernes tro på den økonomiske udvikling er svækket i december. Den samlede indikator, der måler forbrugertilliden, gik tilbage fra minus 2,4 til minus 3,6, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Dermed er befolkningens syn på økonomien både nu og i den kommende tid på det laveste niveau siden juni.

Forbrugerne vurderer, at både Danmarks og deres egen økonomiske situation er dårligere nu end for et år siden. På begge områder giver forbrugerne et mere pessimistisk billede end måneden før.

Til gengæld vurderer forbrugerne, at både Danmarks og deres egen fremtidige økonomiske situation vil være bedre om et år end den er i dag. Vurderingen af Danmarks fremtidige situation har dog været faldende siden september.