Det ser ud til, at det økonomiske opsving også er kommet til byggeriet. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen steg med 1,7 procent fra første til andet kvartal i år. Der er især kommet gang i den inden for anlæg og nybyggeri, mens beskæftigelsen er faldet inden for reparation.

Tages der højde for sæsonudsving, har arbejdsgiverne i byggeriet øget medarbejderstaben med 2600 personer fra april til udgangen af juni.

Fremgangen i byggeriet bekræftes delvist af en ny prognose fra Dansk Byggeri, der forventer, at byggeaktiviteten vil stige med 9,8 millioner kvadratmeter i år og yderligere med 10 millioner kvadratmeter næste år efter et par år med konstant fald.

Dansk Byggeri forventer dog først, at der for alvor vil komme gang i beskæftigelsen næste år.