Den internationale finanskrise rammer Fiona Bank. Banken mere end fordobler nedskrivningerne på engagementerne inden for ejendomssektoren og på finansmarkederne
Fra nedskrivninger på 70 millioner kroner forøger Fiona Bank (tidligere Amtssparekassen Fyn, red.) nu nedskrivningerne til 170-200 millioner kroner. Nedskrivningen forklares i fondsbørsmeddelelsen med den aktuelle markedsudvikling samt større tab på "enkelte, men væsentlige engagementer." Altså tab på storkunder.

- Siden efteråret 2007, hvor den internationale finansielle krise tog fart, har Fionia Bank i væsentlig grad skærpet overvågningen inden for ejendomssektoren, og banken har nu iværksat yderligere tiltag for at sikre den bedst mulige forvaltning af de involverede aktiver, skriver banken.