Den fynske pantebrevshandler og de øvrige aktørerne i ejendomsspillet er i dag genstand for en politimæssig efterforskning.
Fionia Banks pantebrevsafdeling var et let bytte for den fynske pantebrevshandler René Müller.

Da højkonjunkturen toppede i 2006-2007, blev banken i den grad oversvømmet af pantebreve, og man undlod i stor stil at tjekke både ejendommene og den personkreds, som belånte pantebreve i ejendommene.

Det siger Hans Melgaard Hansen, der i dag er pantebrevschef hos Rantzausminde Invest.

Ikke noget kønt syn

Han har en fortid i Fionia Banks pantebrevsafdeling, som han forlod i 1999, men han har efterfølgende haft mulighed for at vurdere en række af de pantebreve, som Réne Müller belånte i Fionia Bank. Og det er ikke noget kønt syn, konstaterer han.

- Vi har set utallige af Prio Fyns pantebreve igennem årene, også inden pantebrevene blev til lånesager. Vi har imidlertid stadig til gode at se et eneste, som havde en pantmæssig værdi eller ville få det, siger han.

Ifølge Hans Melgaard Hansen ville lejeindtægterne fra de mange ejendomme aldrig kunne finansiere renter, afdrag og nødvendig vedligeholdelse. Det viser et simpelt regnestykke.

- Og det ville man vide, hvis man havde gjort sig den ulejlighed at køre ud for at se på ejendommene eller havde tjekket de flotte opstillinger, siger Hans Melgaard Hansen.

Alle taget ved næsen

- Vi er nu alle i branchen blevet taget ved næsen i større eller mindre omfang af disse prisspiraler. Markedet er gået helt i stå - også for normalt gode forretninger, siger Hans Melgaard Hansen.

Ifølge den fynske pantebrevschef er långivning i pantebrevssammenhæng i høj grad et spørgsmål om at vide, hvem der kender hvem og et spørgsmål om at tjekke om oplysningerne, der ligger til grund for långivningen, holder vand.

Det tjek foretog Fionia Bank ikke.

- Markedsdeltagene mødte hinanden i ét væk til receptioner, på stadion eller i logerne, og kredsen af hurtige drenge har været fuldt bekendt i bankerne, som bevidst har lukket øjnene og ladet sig sole i vækstsucces, siger Hans Mel- gaard Hansen.

Mine egne penge

René Müller afviser i dag, at der foregik en bevidst overbelåning i de ejendomme, han excellerede i. Han troede på alle sine projekter og blev lige så overrasket som alle andre, da konjunkturerne vendte.

- Det var jo mine egne penge, jeg satte på spil, og jeg er aldrig gået ind i noget, jeg ikke selv troede på, siger René Müller i dag.

Selv om Fionia Bank for længst har måttet vinke farvel til pengene efter sine mange engagementer med René Müller, så graver kuratorene i konkursboet fortsat. Og Bagmandspolitiet og Skat efterforsker stadig, om der i kredsen omkring René Müller foregik ting, der kan retsforfølges.

Det er dog et omfattende sagskompleks, der skal gennemgås. I løbet af de få år, det hele stod på, blev der handlet op mod 8000 ejendomme i den pågældende kreds af ejendomspekulanter.
  • Fyens Stiftstidende

Mere om emnet

Se alle
Sådan blev banken tørret

Sådan blev banken tørret

Müller kostede 100 millioner kroner

Müller kostede 100 millioner kroner

Müllers fald fra tinderne