Finansminister Kristian Jensen (V) og overborgmester Frank Jensen (S) er glade for ATP i lufthavns ejerkreds.

Finansminister Kristian Jensen (V) er meget tilfreds med, at ATP er trådt ind i ejerkredsen bag Københavns Lufthavne.

En ejer med et langsigtet perspektiv som ATP giver nemlig de bedste muligheder for at udvikle lufthavnen til gavn for det danske samfund, lyder det fra ministeren.

- Lufthavnen er afgørende for at få flere investeringer til Danmark. Vi ved, at jo flere flyruter, der kommer til København, jo bedre er det for vores konference- og turismeindustri og vores erhvervsliv.

FAKTA: ATP får danskernes tvungne pension til at vokse

Danskernes fælles pensionspengetank ATP har købt 27 procent af Københavns Lufthavn.

Læs her om ATP:

* ATP blev oprettet i 1964 som supplement til folkepensionen.

* Det er en kollektiv pensionsforsikring, hvor princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP.

* Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller dagpenge, kontanthjælp eller en anden form for overførselsindkomst.

* Selvstændige bestemmer selv, om de vil indbetale ATP-bidrag.

* En typisk lønmodtager indbetalte i 2016 3408 kroner i ATP. Heraf betalte lønmodtageren selv 1136 kroner, mens arbejdsgiveren betalte 2272 kroner. Bidraget giver den enkelte ret til ATP Pension, når man bliver folkepensionist.

* ATP forvalter en samlet formue på næsten 750 milliarder kroner.

* Formuen skal forvaltes, så de danske pensionsopsparere sikres størst muligt afkast.

* ATP investerer for eksempel i aktier, obligationer, fast ejendom og infrastruktur.

* ATP garanterer og afdækker 80 procent af indbetalingerne, mens de resterende 20 procent investeres.

* Den fulde årlige ATP Pension for en 65-årig, der har indbetalt bidrag i et helt arbejdsliv, var 23.600 kroner i 2016. Det svarer til 32 procent af folkepensionens grundbeløb.

* Ved udgangen af 2016 modtog 1.003.700 pensionister ATP Livslang Pension.

Kilder: ATP

- Så vi har et mål om, at Københavns Lufthavn skal udvide og have et endnu større passagergrundlag. Det kræver nogle investeringer, og det tror jeg, at vi har fået grundlaget for med ATP som ejer, siger Kristian Jensen.

ATP køber den australske kapitalfond Macquaries andel af Københavns Lufthavne. Macquarie ejede sammen med en canadisk pensionskasse, OTPP, 57,7 procent af Københavns Lufthavne.

OTPP fortsætter som ejer sammen med ATP, der sidder på knap 27 procent af aktierne.

Den danske stat ejer fortsat 39,2 procent af lufthavnen

Også Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er glad for, at ATP nu ejer lidt mere end en fjerdedel af lufthavnen.

- Københavns Lufthavn er en afgørende vækstmotor for hovedstadsområdet. Den er hele Danmarks brohoved til verden og sikrer tusindvis af danske arbejdspladser.

- Jeg er utroligt tilfreds med, at vi nu har fået nye ejere ind, der vil være med til at sikre en langsigtet udvikling af lufthavnen, frem for et hurtigt afkast som for eksempel en kapitalfond typisk vil gå efter, siger Frank Jensen i en pressemeddelelse.