I forhold til juli var der i august 438 færre ledige på Fyn. Positivt, lyder det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

På Fyn er ledigheden fortsat en kende højere end landsgennemsnittet, men til gengæld går det den rigtige vej, når man ser på den seneste udvikling på området. I august var der således 438 færre ledige fynboer i forhold til måneden før, hvilket er et fald på 3,7 procent.  

Det viser de seneste tal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR Fyn.

I betragtning af, hvordan udviklingen så ud fra juni til juli, er tallene værd at bemærke. I den periode steg antallet af ledige nemlig med 491 personer.

Det så således væsentligt bedre ud i august, hvor den fynske arbejdsstyrke blandt andet udmærkede sig med et ledighedsfald, der var 1,6 procentpoint højere end i både regionen og i resten af landet. Fyn har dog med 5,3 procent ledige i arbejdsstyrken stadig en ledighed, der ligger over landsgennemsnittet på 4,4 procent.

Tallene, der viser det bemærkelsesværdige fald i bruttoledigheden, skal dog tages med et gran salt. Kilderne til opgørelsen er blevet ændret fra og med opgørelsen i juli, og derfor forventer Danmarks Statistik, at der i en overgangsperiode vil være øget usikkerhed i ledighedsniveauet og udviklingen fra måned til måned.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) tør dog godt sætte ord på udviklingen:

- I august ser vi et fald i ledigheden. Samtidig har vi over en længere periode set en stigende beskæftigelse. Alene siden sommeren 2015 er der kommet knap 100.000 flere i private job. Det er positivt, siger han i en pressemeddelelse.

  • Af: