Danmark mister årligt 149 milliarder kroner på, at borgerne unddrager sig at betale skat.

EU-Kommissionen skønner, at de 27 EU-lande hvert år kunne få - i meget runde tal - yderligere 1000 milliarder euro (7500 milliarder kroner) i statskasserne, hvis de kunne få deres retmæssige skat fra borgernes aktiver på konti i udlandet.

Der findes i sagens natur ingen præcis, troværdig oversigt over, hvor og hvordan pengene fordeler sig på udenlandske bankkonti, som myndighederne ikke kender til.

Men kommissionen læner sig blandt andet op af en rapport, der er lavet af den britiske skatteekspert Richard Murphy for Europaparlamentet.

Murphy skelner mellem to former for skattesnyd.

* Skatteunddragelse er, når man i strid med loven enten slet ikke betaler eller betaler for lidt i skat, som regel som følge af fejlagtig eller helt udeladelse af at selvangive beløb til den relevante nationale myndighed.

Skatteunddragelse skønnes at koste de 27 EU-landes statskasser 864 milliarder euro hvert år. Italien mister mest - 180 milliarder euro (1343 milliarder kroner). Den danske stat skønnes at gå glip af årligt 20 milliarder euro (149 milliarder kroner).

* Skattespekulation er, når man forsøger at mindske sin skatteregning uden bevidst at vildlede myndighederne, men stadig i strid med lovens ånd. Det kan typisk ske ved at udnytte huller i lovgivningen hjemme, i udlandet eller i reglerne på tværs af grænser.

Skattespekulation skønnes at koste de 27 EU-landes statskasser 150 milliarder euro hvert år.

Kilde: Rapporten Closing the European Tax Gap lavet 10. februar 2012 af Richard Murphy for Tax Research UK på vegne af den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet.