Eskelunds svineproduktion skal halveres


Eskelunds svineproduktion skal halveres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

PÅBUD: Jordbrugskommissionen giver Eskelund på Vestfyn et halvt års frist
Landets største svineproducent, Eskelund A S på Vestfyn, skal inden for et halvt år halvere produktionen.

Det forlanger Jordbrugskommissionen på Fyn. Kravet skal opfyldes for, at familien Lerche-Simonsen kan indfri landbrugslovens vilkår om, hvor mange dyr der må være på de enkelte ejendomme.

Påbuddet får opsættende virkning, fordi Eskelund omgående har besluttet at gå videre med sagen.

Samtidig med påbuddet har kommissionen anmodet politiet om at rejse tiltale mod Eskelund for overtrædelse af landbrugsloven.

Stor overproduktion

Ifølge Jordbrugskommissionen kan Eskelund A/S på sine ejendomme have 1211 dyreenheder svarende til en årlig produktion på knap 44.000 slagtesvin.

Det er langt færre end den faktiske produktion, der sidste år fremgik af en miljøsag, da Aarup og Ejby kommuner anmeldte Eskelund til politiet for overproduktion efter indstilling fra Miljøcenter Fyn.

Helt ny sag

Det kom dengang frem, at Eskelund-farmen havde en miljøtilladelse til at producere 90.000 slagtesvin årligt, hvilket svarer til 2500 dyreenheder. Mijøcenterets undersøgelser afslørede dog, at der var produceret 25.000 flere slagtesvin - svarende til en overskridelse på næsten 700 dyreenheder.

Sagen er stadig under behandling hos politiet i Assens, hvis vicepolitimester Lars Ole Pedersen oplyser, at efterforskningen stadig foregår, og at der muligvis går lang tid, inden sagen kan sluttes.

Jordbrugskommissionen konkluderer, at Eskelund har vokset sig større end man har lov til at være. Kommissionen varetager ikke miljølovgivning, men beskæftiger sig med landbrugsloven, der udstikker regler for, hvordan landbruget strukturelt må udvikle sig.

- Men det har intet at gøre med miljøgodkendelsen. Vi har alene reageret i henhold til den bekendtgørelse, der fastsætter vilkår for det areal, som kræves for en given produktion på en ejendom, siger sagsbehandler i kommissionen Casper Sørensen.

Svinefarmen havde uden held søgt om dispensation fra arealkravet.

Eskelund vil muligvis kunne opnå at få en tilladelse fra Jordbrugskommissionen til at have 1500 dyreenheder, hvis man disponerer herefter på de enkelte ejendomme og søger herom, oplyser Casper Sørensen.

Eskelund har oplyst at have slagtesvin på i alt fem ejendomme i Ejby, Aarup og Gelsted Kommuner. Svinene befinder sig på gårdene Eskelund, Gaunbygård, Haulbjerggård, Ladegård og Skydebjerggård.

Afgørelsen påklages

Eskelund A/S kan påklage afgørelsen fra Jordbrugskommissionen til Direktoratet for FødevareErhverv, og i så fald får påbuddet opsættende virkning.

Familien Lerche-Simonsen ønsker ikke at udtale sig til Fyens Stiftstidende, men henviser til advokat Franz Dolberg, Assens, der i går eftermiddags oplyste, at sagen påklages. Og hvis afgørelsen skulle blive stadfæstet, er Eskelund parat til at gå videre til domstolene, tilkendegiver advokaten.

- Jeg synes, afgørelsen er forkert. Man både anmelder Eskelund til politiet og fjerner familiens mulighed for at drive virksomheden lønsomt. Det er en voldsom sag at gøre ud af det, siger Dolberg.

- Jeg synes sådan set, at det er fair nok, at der gives en bøde, hvis nogle regler er overtrådt, og det er erkendt, men Eskelund bør have lov til at fastholde den produktion, der var etableret i 1999, da der gennemførtes en 20-årig overgangsordning for de store dyrehold, siger Frantz Dolberg.

Jordbrugskommissionen høster derimod ros fra lokalformand Michael Fynsk fra Danmarks Naturfredningsforening på Fyn, der vender sig mod de store svinebedrifter.

- Jeg håber, at afgørelsen stadfæstes. Det vil få vidtrækkende positive konsekvenser. Jeg frygter blot, at Eskelund bare vil flytte nogle af deres dyr over i andre selskaber. Det er før set, siger Michael Fynsk.

Eskelunds svineproduktion skal halveres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce