Danmark vil blive hjemsted for flere internationale virksomheders datacentre, og derfor forventes elforbruget at stige meget kraftigt, fremgår det af nye beregninger.

Apple bygger i Viborg, Facebook i Odense, og der er måske et tredje datacenter på vej i Fredericia. Det er store haller med tusindvis af computere, som bruger meget store mængder elektricitet. Og de vil sætte deres præg på energiplanlægningen i Danmark.

Energistyrelsen har netop offentliggjort nye beregninger, som peger på, at erhvervslivets elforbrug vil vokse med 35 procent i ­perioden fra 2015 til 2030, og væksten skyldes hovedsagelig datacentres forbrug.

Energistyrelsen forventer flere datacentre

Med den nuværende politiske energiaftales udløb i 2020 samt ophør af en række tilskud stagnerer stigningen i andelen af vedvarende energi. Samtidig øges forbruget af fossile brændsler, fordi forbruget af el stiger.

Udviklingen slår hårdest igennem i el og fjernvarme. Her er der frem mod 2020 en massiv omstilling til biomasse og vindkraft, hvorimod denne udvikling fra 2020 til 2030 går i stå.

I 2020 opfylder Danmark EU-målsætningen om 30 procent vedvarende energi. Danmark vil ifølge fremskrivningen ligge på 40 procent. Der forbliver andelen frem mod 2030.

Derfor vil andelen også være mindre end regeringens ambition på 50 procent i 2030.

De tre vigtigste årsager er:

Der forventes ikke, at flere kraftværker omstilles til at drives på biomasse.Der forventes ikke, at der vedtages flere havmølleparkerDer forventes ikke, at der vil opstilles flere vindmøller på land, som følge af at tilskuddet til landvind forsvinder i 2018.

Kilde: Energistyrelse

Kontorchef i Energistyrelsen, Mikkel Sørensen, kan ikke svare på, hvor mange datacentre styrelsen har regnet med i Basisfremskrivning 2017:

- Det er ikke et specifikt antal, men det er flere end dem, man kender. Vi regner med en fortsat vækst.

Hvor mange og hvor store datacentre har i lagt ind i jeres fremskrivning?

- Mindst det dobbelt af det, vi kender fra Viborg og Odense.

Hvordan beregner i den slags?

- Efter bedst mulige skøn. Vi ved, de vil tegne sig for et betydeligt forbrug, der vil kunne ses. Men vi ved ikke, hvor meget el de vil bruge, om de for eksempel vil køre for fuld damp hele tiden.

Alternativet kalder udviklingen katastrofal. Partiet foreslår et stop for nye datacentre, indtil der er en plan for vedvarende energi, der modsvarer energiforbruget.

- Det vil være en katastrofe for klimaet og Danmarks omdømme, hvis udled­ningen af CO2 frem mod 2030 kommer til at stige, sådan som basisfremskriv­ningen forudser, mener klimaordfører Christian Poll (AL).

Grøn omstilling i fare

Det er regeringens erklærede mål, at halvdelen af energien i Danmark i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder.

Basisfremskrivningen fra Energistyrelsen viser, at den målsætning vil komme til kort med omkring en femtedel, hvis intet gøres i tide til at have effekt i 2030.

Basisfremskrivningen er en udregning over, hvordan energiforbruget vil udvikle sig frem til 2030 baseret alene på den politik, der er vedtaget i dag.

- Uden nye politikker vil regeringens målsætning for 2030 således ikke blive nået, skriver Energistyrelsen.

Fremskrivningen viser, at der fra 2020, hvor det seneste energiforlig udløber, vil ske en stagnering i den grønne omstilling til vedvarende energi.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle

Ekspert: Der er brug for flere landvindmøller