Kun store virksomheder skifter el-leverandør. Markedet for små virksomheder og husholdningerne fungerer ikke, viser Konkurrencestyrelsens årlige rapport.
Elmarkedet fungerer ikke for privatkunder og små virksomheder, konkluderer Konkurrencestyrelsen i sin årlige rapport. Derimod har storkunder i høj grad udnyttet muligheden for at skifte el-leverandør.

Årsagen er, at forbrugerne finder systemet for uigennemskueligt og besparelserne for små. Styrelsen anbefaler, at man installerer nye smarte elmålere, så forbrugerne kan vælge det tidspunkt på døgnet, hvor elektricitet er billigst.

I dag har visse selskaber pligt til at forsyne forbrugerne i bestemte områder, men styrelsen anbefaler, at forsyningspligten ophæves og erstattes af et system af tilbagefaldsleverandører, hvor selskaberne byder på denne ydelse og dermed garanterer levering af strøm i et område.

I dag er forbrugerne ikke bevidste om hvor og hvornår de kan få billig el, og gennemsigtigheden skal forbedres. Endelig foreslår styrelsen, at alle oplysninger om markedet samles i en central database, som alle aktører på markedet har adgang til. I dag skal nye aktører på markedet indhente oplysninger fra 100 forskellige netoperatører.