Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har indgået en sundhedsaftale. Den indeholder blandt andet:

* Muligheden for skånsom kræftbehandling af børn og visse kræftformer skal forbedres ved etablering af et center for partikelterapi. Kræftindsatsen følges, og der følges op på Kræftplan III.

* Indsatsen for de sindslidende skal prioriteres med yderligere 150 mio.kr. årligt.

* Rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen styrkes med 100 mio. kr. målrettet unge med hjerneskade og 50 mio. kr. til støtte til etablering af et neurorehabiliteringscenter.

* Udviklingen i kvalitet i behandlingen vil blive fulgt nøje

* Det skal være et mål i sundhedsvæsnet, at patienter med symptomer på alvorlig sygdom udredes inden for 30 dage.

* Ventetidsgaranti for børn, der skal have insulinpumpe.

* Der etableres en lånepulje mv. på 100 mio. kr. til etablering af sundheds- og akuthuse.

Og der prioriteres en ansøgningspulje på 50 mio. kr. til drift af døgnbemandede akut/-lægebiler.

* Telemedicinsk handlingsplan skal styrke og understøtte telemedicinske løsninger på sundhedsområdet. 50 millioner kroner fra ABT-Fonden øremærkes til planen.

* Udfordringer og muligheder for sundhedsvæsnet skal imødekommes bedst muligt.

Der nedsættes en arbejdsgruppe mhp. at analysere dette.

Mere om emnet

Se alle

Minister: Patientforening er utaknemmelig

Patienter er skuffede over sundhedsaftale

Sundhedsaftale og 2020-flertal på plads