I alt seks store naturforeninger går sammen i fælles protest.

- Friluftsrådet (paraplyorganisation for 91 friluftsorganisationer)

- Danmarks Naturfredningsforening

- Danmarks Jægerforbund

- Dansk Ornitologisk Forening

- Danmarks Sportsfiskerforbund

- Økologisk Landsforening

- Dyrenes Beskyttelse