Venstres landbrugspolitik er rabiat, mener fødevareminister Dan Jørgensen. Sludder - den er fagligt funderet, siger Venstres fynske landbrugsordfører.

Dette valg bliver det vigtigste nogensinde, når det handler om, hvilke vilkår landbruget skal have fremover, mener fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Det mener Venstres landbrugs- og fødevareordfører Erling Bonnesen også.

Men hvor den ene sigter til, hvordan miljøet bliver behandlet, peger den anden på, hvordan landbruget kan vokse og skabe arbejdspladser.

Spørger man landbrugets organisationer om regeringsperioden med socialdemokratiske fødevareministre, starter de med at anerkende, at SR-regeringen er lykkedes med at tale landbruget op og sætte vækstvilkår for branchen på dagsordenen.

Benspænd

Og så stiller de dernæst spørgsmålet, om fødevareministeren og finansministeren virkelig er del af den samme regering, fordi så snart finansministeren var færdig med at snakke vækst, tog fødevareministeren over med at lave benspænd.

Valgkampsretorik, mener Dan Jørgensen, og sætter i gang med næste hug i regeringens angrebstaktik i valgkampen.

- Venstres udspil til en kommende landbrugspolitik er uhørt rabiat, bagstræberisk og historisk skadelig for miljøet, siger han.

Miljøkatastrofe

Han sigter primært på, at Venstre vil lade landbruget udlede flere kvælstoffer og stoppe med at overimplementere regler fra EU.

- Miljøministeriet har beregnet, at Venstres plan vil betyde, at der bliver udledt 10.000 ton mere kvælstof om året i vandmiljøet. Vi er netop ved at se resultaterne af bestræbelserne på at stoppe iltsvind i for eksempel Lillebælt og Odense Fjord - det vil blive rullet tilbage. Det vil være direkte lovbrud, fordi det vil bringe os i konflik med i hvert fald EU's vandmiljødirektiv, men det væsentligste er, at det vil være en direkte katastrofe for vores miljø, siger han.

Venstres politik om økologi kalder han fraværende og henviser til et citat fra et interview med næstformand Kristian Jensen i Berlingske om hans drømmesamfund:

"Økologi er ikke noget, man snakker om længere. Hvis vi skal kunne brødføde befolkningen i verden i år 2050, så er vi nødt til at acceptere, at der bruges pesticider og kunstig gødning."

- Det er klar tale. Hvis han havde spist nogle flere økologiske havregryn om morgenen, ville han have været formand for Venstre i dag. Vi vil fordoble økologien inden 2020, siger Dan Jørgensen.

- Det findes der til gengæld ikke mange, der tror på, at I når.

- Jeg tror på det, men jeg anerkender, at det går for langsomt.

- Hvad vil du gøre?

- Øge den offentlige efterspørgsel. Der laves 800.000 måltider dagligt i offentlige køkkener - flere af dem skal være økologiske. Det har vi afsat 20 millioner til over tre år. Hvis de køber ind efter årstiderne, bruger billigere kødudskæringer og skærer kødportionerne ned fra for eksempel 175 til 150 gram viser det sig, at det faktisk kan gøres inden for budgetterne.

Højtråberi

Landbrugs- og fødevareordfører for Venstre Erling Bonnesen mener, at det er noget "højtråberi", når Dan Jørgensen kalder Venstres landbrugspolitik "rabiat, bagstræberisk og historisk skadeligt for miljøet".

- Vores plan er fagligt funderet. Vi går også ind for grøn omstilling - det handler om mere effektivt landbrug og ikke om at producere mindre. Socialdemokratiets politik vil føre til færre arbejdspladser i fødevareproduktionen, siger han.

Ikke større udledning

Han er heller ikke enig i Miljøministeriets tal, der viser, at Venstres plan vil føre til udledning af 10.000 ton mere kvælstof om året.

- Det er nogle teoretiske beregninger, der ikke stemmer overens med de faktiske forhold i virkeligheden. Vi vil måle på det, og de steder, hvor der er behov, vil vi lave mini-vådområder, stenrevler og andre ting, der vil sørge for, at der ikke kommer en ekstra miljøbelastning.

- Vil jeres plan føre til mere eller mindre iltsvind?

- Jeg mener ikke, at den vil føre til mere.

- Vil den føre til mindre?

- Øvelsen lige nu er at give landmændene øget adgang til at gøde deres afgrøder. Vi kan så håbe, at det hen ad vejen vil give en forbedret tilstand for miljøet, men det vil selvfølgelig tage lang tid.

- Dan Jørgensen mener, at I vil bringe Danmark i konflikt med EU, fordi vi ikke vil kunne leve op til vandmiljødirektivet. Er du enig i det?

- Det er simpelthen forkert. I dag går vi meget længere end EU forlanger og end for eksempel Tyskland går. På Fyn skal vi selvfølgelig beskytte Odense Å, men det er helt gakgak, at de små, flade vandløb bliver udlagt som fiskevandløb.

Venstre kan lide det hele

- Hvilken retning vil Venstre i forhold til økologi?

- Vi vil fremme alle fødevarer. Vi kan lide alle fødevarer. Alle fødevarer er gode fødevarer, når de opfylder sikkerhedskravene. Så er det op til kunderne, hvad de vil købe. Men vi mener som regeringen, at vi skal fordoble det økologiske areal i 2020, siger Erling Bonnesen.

- I vil stoppe overimplementering af regler fra EU. Vi overimplementerer i høj grad på dyrevelfærdsområdet. Skal det stoppe?

- Nej, vi ikke ikke til at rulle baglæns på dyrevelfærd. Det ligger fast. Her er overimplementering ikke uhensigtsmæssig

  • Af: