Det er alt for generøst, at ledige kan få dagpenge i fire år. Skær det ned til 2,5 år, insisterer de økonomiske vismænd.
I forhold til andre lande er Danmark meget generøs med at betale dagpenge til ledige. De kan får dagpenge i fire år. Vismændene foreslår endnu engang at skære perioden ned til 2,5 år.

- De fleste finder alligevel beskæftigelse i løbet af det første år i ledighed, og kun få ledige har mere end 2,5 års dagpengeanciennitet, skriver vismændene i deres forårsrapport.

De har undersøgt dagpenge-systemet og konkluderer, at ved dagpengenes ophør efter fire år stiger afgangen fra dagpenge mærkbart. Ved et skære dagpengeperioden ned til 2,5 år vil staten have dagpenge-udgifter til op imod 20.000 færre.

- Omkring tre fjerdedele af dem, som afgår fra ledighed kommer i beskæftigelse som lønmodtagere, får SU eller forsørger sig selv på anden vis, skriver vismændene.