Virksomheden Lillebælt Ejendomme i Strib har skiftet revisor.

Råd og Revision er stoppet, til gengæld er MS Revision i Fredericia indtrådt i revisionen.

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, www.cvr.dk