Dorte Jensen, Kallehavegyden i Snave, Haarby er udtrådt af bestyrelsen i DET EKSKLUSIVE KOKKERI ApS.

Det samme er Klaus Ole Jensen og Gitte Jensen.

Dorte Jensen er indtrådt i direktionen i stedet for Klaus Ole Jensen.