Privat Portfolio-Invest A/S, Lille Gråbrødrestræde 1, Odense er taget under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.09.2008.

Forudgående betalingsstandsning er anmeldt den 15.08.2008.

Kurator er advokat Knud K. Damsgaard, Focus Advokater og advokat Troels Tuxen, København.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden for fire uger at anmelde sit krav.