Andelsselskabet Bjørnø-Færgen Amba med adressen Bjørnø 14 har skiftet ud i bestyrelsen. Eva Marianne Terkelsen er blevet formand. Birgit Stærk Nordholt er fratrådt som næstformand men bliver i bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem og næstformand er Leif Nysted. Anne Nysted Hansen er udtrådt af bestyrelsen.