Landbruget har længe klaget over de administrative byrder, der er forbundet med indberetninger til det offentlige om husdyr. Men det skal være slut nu, mener fødevareminister Mariann Fischer Boel (V).

Hvor landmanden tidligere på forskellige tidspunkter af året skulle indberette til kommune, amt, Danmarks Statistik, Fødevaredirektoratet og Plantedirektoratet, kan han fremover via internettet nøjes med at indberette et sted, nemlig til Fødevareministeriets elektroniske indberetning af husdyroplysninger. Og kun en gang om året.

Det nye fælles system er fuldt køreklar i juli næste år, men allerede fra nu af kan landmanden elektronisk beregne antallet af dyreenheder samt produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen på ministeriets nye "regnemaskine". (ritzau)