HK/Privat og Dansk Erhverv er gået sammen om et sæt nye retningslinjer for brug af e-mail og internet på arbejdspladser.
Hvornår må chefen læse sine medarbejderes e-mails, og hvilke hjemmesider må medarbejderne kigge på i arbejdstiden. Den slags spørgsmål er aktuelle på mange arbejdspladser - og derfor har HK/Privat og Dansk Erhverv indgået en ny aftale, der skal sikre både arbejdsgivere og medarbejdere øget tryghed ved brug af internet, e-mail og mobiltelefoni.

- Vi er på 24 timer i døgnet, så det er vigtigt for os er at få skabt noget sikkerhed omkring, hvad man egentlig må, siger Carlo Søndergaard, faglig chef i HK/Privat.

De to organisationer har udstukket nogle retningslinjer til virksomhederne, og her fremgår det blandt andet, at arbejdsgiveren skal informere medarbejderne på forhånd, hvis deres brug af internetsider og e-mails kontrolleres. Arbejdsgiveren må kun kigge medarbejderne over skuldrene, hvis der er et sagligt formål med det, ligesom der ikke må foretages automatisk kontrol af medarbejdernes telefonopkald.