Hidtil største overskud i den fynske ejendomskoncern
Den familieejede Rolf Barfoed-koncern tjente sidste år 261 millioner kroner efter skat. Det er det hidtil største overskud i koncernen.

Resultatet er opnået gennem en forbedring af resultatet før opjustering af ejendomsporteføljen fra 41 til 46 millioner kroner, men den største indtjeningspost er dog værdireguleringer på i alt 317 millioner kroner.

Rolf Barfoed A/S

CVR. 14142649

Direktion: Frederik Barfoed, Jørn Beier

Bestyrelse: Rolf Barfoed, Lise Barfoed, Frederik Barfoed, Camilla Barfoed

Ejer: Rolf Barfoed, Frederik Barfoed, Camilla Barfoed

Internet: www.rolf-barfoed.dk

Beløb i mio. kr. 2004 2005 2006

Huslejeindtægter 114,6 144,7 184,3

Resultat før skat 97,4 343,5 362,7

Resultat efter skat 68,2 253,5 261,0

Egenkapital 269,6 522,9 782,9

Antal ansatte 42 50 59

- Vi hæfter os mest ved de 46 millioner kroner i indtægt fra driften. Op- og nedskrivninger af ejendomme er i vidt omfang påvirket af konjunkturerne, siger direktør Jørn Beier fra Rolf Barfoed A/S.

Igen i år har Barfoed sænket sine afkastkrav, nemlig fra 5,1 til gennemsnitligt 4,83 procent.

Når afkastkravet falder, stiger værdien af ejendommene, og de er nu opgjort til 3,4 milliarder kroner. Samtidig stiger indtægterne fra værdireguleringer.

Koncernen forklarer selv de faldende afkastkrav med pengerigelighed i markedet og stigende konkurrence med inden- og udenlandske spillere om de attraktive ejendomme.

Med livremog seler

Barfoed-koncernen mener dog fortsat, at man går både med livrem og seler.

- Afkastkravet vurderes at være forsigtigt i forhold til de konstaterede afkast i markedet. Dette underbygges af, at der løbende kommer uprovokerede og uopfordrede tilbud på flere af koncernens ejendomme til priser, der væsentligt overstiger de bogførte værdier, og at en enkelt af koncernens strøgejendomme i København i 2006 er solgt til en pris, der oversteg den bogførte værdi med cirka 25 procent, siger direktør Jørn Beier.

Som følge af den stigende rente forventer Barfoed-koncernen dog et mindre resultat før værdireguleringer i 2007, nemlig 30-35 millioner kroner.

Koncernen gennemførte i 2006 investeringer i nye ejendomme for i alt 562 millioner kroner, hvoraf den største enkeltinvestering var Keopsbygningen i Københavns Sydhavn, mens de øvrige investeringer bestod af velbeliggende kontorejendomme i hovedstadsområdet og i boligudlejningsejendomme i Odense.

I år er der erhvervet ejendomme for i alt 411 millioner kroner.

Huslejeindtægterne var i 2006 på i alt 188 millioner kroner mod 150 millioner kroner i 2005.

Stigningen i huslejeindtægterne skyldes primært opkøb af nye ejendomme og dernæst stigende indtægter fra renoverede lejemål.

Det er samtidig lykkedes at nedbringe tomme lejemål i koncernens ejendomme med cirka 24 procent, hvilket i væsentlig grad skyldes den generelle økonomiske udvikling i samfundet, der har øget efterspørgslen efter erhvervslejemål, oplyser koncernen.

En meget forsigtig finansieringsstrategi med en klar overvægt af lån med fast rente i op til 30 år har sikret, at koncernens resultat kun i beskedent omfang er påvirket af rentestigningerne i 2006, oplyses det.

Ingen fremmed kapital

I andet halvår har man forø-get andelen af lån med lang rente, så lån med rentebinding i mere end 10 år nu fylder 68 procent af de samlede lån, fremgår det af ledelsesberetningen.

Med det opnåede resultat i 2006 er koncernens egenkapital på 783 millioner kroner, hvilket indebærer at koncernens soliditet for første gang overstiger 20 procent.

I starten af i år har Barfoed gennemført en tillægsbelåning af koncernens ejendomme, der har medført, at koncernens likvide beredskab overstiger 400 millioner kroner selv efter egenfinansieringen af de gennemførte investeringer.

Det gør koncernen i stand til at købe hurtigt op, hvis egnede ejendomme viser sig på markedet.

- Vi har ikke noget mål for, hvor store, vi vil være. Vi går normalt efter boligudlejningsejendomme, men de er kommet godt op i pris. Til gengæld har vi indgået nogle lange lejekontrakter specielt i København på erhvervs- og forretningslejemål med en attraktiv forrentning, siger Jørn Beier.

Ifølge Barfoed-direktøren har de seneste seks måneder gjort det en smule lettere at være køber.

- Tidligere skulle vi sige ja med det samme. Nu kan prisen forhandles. Det er lettere at presse sælger, siger Jørn Beier.

Trods Barfoed-koncernens størrelse er der ingen planer om at øge muskelstyrken med fremmed kapital.

- Generationsskiftet er på plads. Koncernen er familieejet. Det kan den være rigtig mange år endnu, så der er ikke noget ydre pres for at lukke andre ind, siger Jørn Beier.
  • Fyens Stiftstidende