I alt 43 ansøgere har modtaget 46 milliarder kroner fra den seneste bankpakke, viser en opgørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Den seneste bankpakke har ført til udbetaling af 46 milliarder kroner til i alt 43 pengeinstitutter. Det viser en opgørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Ministeriet fik ansøgninger fra 50 kreditinstitutter, der søgte om i alt 63 milliarder kroner. Syv ansøgere, der havde søgt om 17 milliarder kroner, trak ansøgningen igen, da forholdene på kapitalmarkederne blev bedre.

- Danske kreditinstitutter har siden vedtagelsen af kreditpakken fået en markant styrket kapitalbase, så lån fortsat kan ydes til sunde virksomheder og husholdninger, siger økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K).

Ministeren glæder sig desuden over, at det inden for de seneste måneder er blevet muligt for kreditinstitutter at hente kapital i markedet.

Institutterne betaler en effektiv gennemsnitlig rente på 10,08 procent. De statslige indskud har styrket kapitaliseringen af kreditinstitutterne. Kernekapitalen er således gennemsnitlig løftet med over tre procentpoint.