DAGENS ERHVERHVSNAVN: Charlotte Borg Nielsen er tiltrådt en stilling som kasseassistent i Rise Sparekasses nyoprettede filial i Svendborg.
Tidligere har Charlotte Borg Nielsen arbejdet i Sparekassen Faaborg