Sagen om videregivelse af internviden i forbindelse med Danske Bank og Realdanmark fusion skal nu til Højesteret.
Sagen om videregivelse af intern viden mod Finansforbundets formand Allan Bang og hovedbestyrelsesmedlem Knud Grøngaard skal behandles i Højesteret. Det fastslog Procesbevillingsnævnet fredag, oplyser Finansforbundet.

Det betyder, at landets højeste retsinstans skal tage stilling til den principielle sag om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til at rådføre sig med deres fagforening.