A-kasserne melder sig klar til at samtale med de sygemeldte ledige, men efterlyser også mindre bureaukrati på området.
A-kasserne melder sig klar til at afholde samtaler med sygemeldte ledige. Forslaget er led i regeringens nye handlingsplan, der skal nedbringe sygefravær. Ifølge planen skal a-kasserne kontakte sygemeldte ledige senest i den fjerde sygeuge.

I a-kassernes samvirke støtter formand Morten Kaspersen forslaget.

- Det er mest naturligt, at a-kassen kontakter den sygemeldte ledige for at afklare, hvad sygemeldingen består i og drøfte med den ledige, hvad der kan gøres, siger Morten Kaspersen.

Han tilføjer, at man ikke i a-kasserne oplever sygemeldinger blandt ledige som et massivt problem. Men nogle ledige kan føle sig frustreret og presset, hvis de ikke kan få et job inden for rimelig tid.

- Stress blandt ledige er et kendt problem, og det kan vi blandt andet få afdækket i en tidligere samtale med de sygemeldte, siger Morten Kaspersen.