Storbæltsforbindelsen tekniske hjerne - kaldet SRO-anlægget - er blevet udskiftet for første gang siden 1997.

Få et indblik i "maskinrummet"

Det er en investering på sammenlagt 100 millioner, en opgave, der har varet i flere år og er fuldført til maj.

SRO-anlægget på Storebæltsforbindelsen holder styr på de 14.000 signaler, der omgiver trafikanterne, hvadenten de færdes i bil eller i tog. Signalerne kommer f.eks fra målere i vejbanen, målere i pylonerne eller i jernbanetunnellen, og de sendes via 77 mindre stationer videre til kontrolrummet i Halsskov, hvor personale døgnet rundt overvåger trafikken.

- Hvis vi havde været en produktionsvirksomhed, så havde vi lukket en produktionslinje, mens vi havde skiftet til det nye anlæg. Det kan vi af gode grunde ikke gøre her, for trafikken skal glide og overvåges 24 timer i døgnet. Så vi har gjort det i fuld drift, siger Finn Drost, teknisk chef på Storebæltsforbindelsen.

Udskiftningen af det gamle anlæg blev besluttet allerede i 2009, da kontrakten med Siemens blev skrevet.

  • Fyens Stiftstidende