Dødsfald
Tv-fotograf, forfatter og rejsende Hans la Cour Andersen er død, 55 år.

Hans la Cour blev i 1972 student fra Ribe Katedralskole, hvorefter han meldte sig som en af de yngste på det første hold på Det Nødvendige Seminarium på Tvind. Han blev folkeskolelærer i Roskilde og medlem af U-gruppen, forløberen for Tvinds Lærergruppe, som han delte vilkår med gennem 18 år. For Hans la Cour betød det engageret og nyskabende skole og internationalt solidaritetsarbejde - og mange lærte ham at kende som idérig, sprælsk og musikalsk kammerat med skæve indfald.

Hans gjorde perioden med fra gamle busser og betonveje i det vestjyske til Tvinds nye rolle som ejendomsbesidder i den tredje verden. Han stod gennem flere år i spidsen for en lang sørejse på skibet ’Return of Marco Polo’ verden rundt for at finde og beskrive egnede forskningsprojekter for en af Tvinds fonde - og blev siden producer og tilrettelægger på Tvinds satellitkanal. I sin bog ’Den Rejsende’ fra 2002 beskrev han med humor, refleksion og anekdotisk fortælleevne om de intense år, hvordan mødet med verden uden for Tvind efterhånden fik ham til at tvivle på ideologien bag, og hvordan han i 1990 forlod det stærke og arbejdsomme, men også ubønhørlige kammeratskab, der ikke kunne rumme tvivl på sagen.

På New Zealand byggede han sammen med sin kone, chilenske Leila Ale Hassan, en ny tilværelse op fra bunden: som freelance tv-fotograf og tilrettelægger. Nu gjaldt det dokumentarfilm, rejse- og magasinprogrammer og kommercielle videoproduktioner ikke mindst i den maritime verden.

Sideløbende med sin åbenhjertige bog fortalte han i en dansk tv-dokumentar om baggrunde og inside-oplysninger fra Tvinds fonde, der førte til en langstrakt sag om skattesvindel mod en række topfolk fra Lærergruppen. Hans blev kronvidne og bevarede den højt profilerede sag igennem en loyalitet mod sine egne og Lærergruppens oprindelige idealer samtidig med en kompromisløs kritik mod det system, han selv havde været en del af, og hvis egeninteresse efterhånden overskyggede kampen for en bedre verden. Sammen med Leila og tvillingerne Nils og Nadine flyttede han i 2005 til egnen vest for Skanderborg og fik professionel base i Filmbyen i Århus. Han fortsatte med arbejdsrejser med kameraet på skulderen, skildrede gennem flere år America’s Cup og filmede i sommeren 2008 ved de olympiske sejladser i Qingdao.

Hans la Cour var i usædvanlig grad en internationalist, der kunne opliste 83 lande på kloden, han havde besøgt. Berejst og belæst havde han altid en international vinkel på begivenhederne og var en medlevende verdensborger med et kritisk blik på selvtilstrækkelighed og dansk snæversyn. Han havde kant og var en ivrig stridsmand, der ikke skånede sig selv, hverken i diskussioner eller strabadser. Hans nysgerrighed, energi og engagement skaffede ham værdifulde kontakter overalt. Sit seneste filmprojekt arbejdede han videre på fra sygesengen til sidste dag - en dokumentarfilm om oprindelige folk i Peru og deres kamp for retfærdighed over for loven.  Udover sin nærmeste familie - Leila og børnene - efterlader han sig sin mor, svigermor, tre søskende og venner på alle kontinenter.