Når man forsøger at udskrive en enkelt side fra nettet, udspyr printeren ofte en strøm af halvtomme og måske ulæselige sider.

En smart og gratis løsning findes på www.printwhatyoulike.com. Her får du værktøjerne til præcist at markere, hvad der skal ud på papiret. Du kan indtaste adressen på den hjemmeside, der skal udskrives. Eller du kan hente den såkaldte "bookmarklet", som giver dig en genvej, der virker direkte fra den hjemmeside, som skal udskrives.