Soldatens sold


Soldatens sold

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Her og nu har det danske forsvar næsten 2000 ubesatte stillinger indenfor alle kategorier af personel. På kort sigt mener forsvaret godt, man kan tackle problemet ved at drosle ned på antallet af udenlandske missioner. Men i løbet af få år vil det være en ganske alvorlig hindring, for at forsvaret overhovedet kan fungere.

Der er flere kendte årsager til mandskabsmanglen. Den væsentligste formodes at være manglen på arbejdskraft i det civile erhvervsliv. Det har trukket mange gode folk ud af forsvaret til en højere løn og fast arbejdstid.

Men i de undersøgelser, som nogle af forsvarets organisationer har gennemført, indgår også en række andre faktorer. Herunder det militære systems træghed, risikoen for forflyttelse til den anden ende af landet, hyppige udsendelser til internationale missioner og ikke mindst en gage, som specielt under udstationering hverken står i rimelig forhold til den store risiko eller til de afsavn, soldaterne udsættes for.

Det er derfor ikke uden grund, at forsvaret nu - man kan sige endelig - prøver at tage radikale midler i brug for at få personaleflugten under kontrol. I disse dage skydes en omfattende kampagne i gang under betegnelsen Operation Bedre Hverdag. Ikke mindre end 66 forskellige tiltag og ændringer i soldaternes hverdag skal gøre det mere attraktivt. Ikke alene at søge ind til forsvaret, men ikke mindst at blive der.

Der er dog et væsentligt punkt, som nærmest er usynligt i kampganen. Det er lønnen. Og ikke mindst det faktum, at danske soldater på ofte livsfarlige missioner langt fra hjemlandet, økonomisk behandles ganske uanstændigt i forhold til andre grupper af udsendte, f.eks. politifolk og andet dansk FN-personel.

Sidstnævnte grupper oppebærer i væsentlig grad skattefrihed under udsendelse. Årsagen hertil er en række indviklede regler for personel udsendt i FN-regi.

Når danske soldater udsendes til krigszoner, f.eks. Afghanistan, får de et skattepligtigt FN-tillæg på 5500 kroner, som skal dække alt overarbejde og et skattefrit tillæg på 10-12.000 kroner. Det siger sig selv, at det ikke er noget, som øger motivationen for de danske Jenser. Ikke mindst når man betænker, at deres indsats i krigszone er mange gange farligere end politifolkenes.

Derfor er der en meget god grund til at Forsvaret tager denne ikke uvæsentlige detalje med, når man nu går i gang med at rekruttere nye folk og fastholde eksisterende personel. I sidste instans er det formodentlig et politisk spørgsmål. Men initiativet skal jo komme et sted fra.

Internt i forsvarskredse har man beregnet, at en sådan øvelse vil koste det danske samfund i omegnen af et par hundrede millioner kroner om året i mistede skatteindtægter. Det kan måske lyde af meget. Men i det samlede regnestykke, som omfatter milliardomkostninger til et fuldtalligt og velfungerende forsvar, som kan sættes ind i verdens brændpunkter, så må det siges at være overskueligt.

OCJ

Soldatens sold

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce