Sæt en positiv udvikling i gang!


Sæt en positiv udvikling i gang!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Finanskrise

Her ved årsskiftet er dansk økonomi på vej i vinterdvale ? faldende beskæftigelse i mange sektorer, en byggebranche hårdt ramt af finanskrise, eksportens indtjening falder på grund af valutakursudviklingen og krise på eksportmarkederne - og en række brancher i Danmark har nedsat omsætning, fordi mange forbrugere udsætter anskaffelse af større forbrugsgoder.

Det er med andre ord brug for en ny start ? eller »kick-start«, som det kaldes i økonomisk sprog.

Finanspolitisk kan man vælge mellem en række redskaber, som man erfaringsmæssigt nogenlunde kender virkningen af. Man kan sætte skatterne ned (og håbe på en øget efterspørgsel) ? og det er tilsyneladende, hvad Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti agter at gøre. Vel at mærke for de mere velhavende grupper ? selv om al erfaring viser, at dette stort set ingen effekt har, idet sådanne grupper sparer op eller køber varer/ferier i udlandet. Effekten i form af en øget efterspørgsel i Danmark vil være ret lille, men regeringens vælgere vil være taknemmelige ? og det er vel også den forventede effekt ? præcist som i 2004 kort før 2005-valget.

Et alternativ kunne være at lade sig inspirere af Storbritannien til en momsnedsættelse, der jo kommer alle til gode, og som vil øge efterspørgslen. En momsnedsættelse på eksempelvis udvalgte varegrupper, så som økologiske og miljørigtige produkter kunne samtidig hæve folkesundheden.

Men det bedste middel i den aktuelle krise er så absolut at yde et øjeblikkeligt tilskud til at sætte større offentlige anlægsarbejder i gang ved at udvide kommunernes anlægsramme. En forpligtelse for kommunerne til at renovere skoler og idrætshaller, udvide plejehjemskapaciteten og gennemgå alle offentlige bygninger og kloaksystemer med hensyn til at optimere dem energi- og miljømæssigt ville sætte gang i økonomien, herunder i særdeleshed bygge- og anlægsbranchen. Vi får hermed flere mål opfyldt med hensyn til en bedre beskæftigelse og med hensyn til at leve op til klimapolitikken.

Men nej ? ansøgninger fra kommuner (f.eks. Faaborg-Midtfyn Kommune) om at anvende ekstra midler til en energi- og miljømæssig forbedring af vores offentlige bygninger afslåes konsekvent, hvilket er ganske i strid med den »grønne« strategi, som Fogh Rasmussen gjorde sig til talsmand for. Og regeringens efterløbere fra Dansk Folkeparti kan man intet vente sig af, Man springer op som »løver«, men falder altid ned som »fromme lam«, når Fogh Rasmussen under en af sine sjældne ophold sætter dem på plads.

Der er kun èt stille Nytårs-håb ? et lys forude: at vælgerne ved næste folketingsvalg erkender, at der skal en ny politik på banen.

Det kan ske ved at stemme et flertal af medlemmer fra venstrefløjspartierne ind i Folketinget og tillige ved kommunalvalget i 2009 sikre samme partier fremgang i kommunerne, så der kommer sammenhæng i lokalpolitikken og landspolitikken til gavn for borgerne i bred forstand ? og ikke kun for de velbjærgede.

Godt nytår!

Sæt en positiv udvikling i gang!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce