Pressenævnet kritiserer Jysk Fynske Medier

JF Medier kritiseres for ikke at overholde aftale med en kilde om at få citat til godkendelse.

I december måned bragte Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende en artikel, hvor de benyttede et citat fra en rådgiver ved Nationalt Center for Miljø og Energi om årsa-gen til et intensiveret iltsvind i Det Sydfynske Øhav.

Rådgiveren var af journalisten blevet lovet, at han ville få sine citater til gennemsyn og godkendelse inden offentliggørelsen af artiklen.

Aviserne offentliggjorde imidlertid artiklen, inden rådgiveren havde nået at besvare journalistens mail tidligere samme dag.

Pressenævnet har kritiseret, at Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende ikke overholdt betingelsen for, at rådgiveren kunne citeres i artiklen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: pressenaevnet.dk

Mere om emnet

Se alle
1
Fiskerialarm: Ørrederne er forsvundet fra kysterne

Fiskerialarm: Ørrederne er forsvundet fra kysterne

Forsvundne ørreder: - En dårlig historie for turismen

Forsvundne ørreder: - En dårlig historie for turismen

1
Fiskerforening om iltsvind: Naturstyrelsen skal komme ud af røret

Fiskerforening om iltsvind: Naturstyrelsen skal komme ud af røret