Min Mening: En retssag af stor betydning


Min Mening: En retssag af stor betydning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Landmand Hans Jakob Clausen, Rudkøbing
Michael Bager
Debat FAA. 

Det bliver et samlet dansk landbrug, som den danske stat møder ved Vester Landsret til maj i vandplansagen. Det er således et helt erhverv, der udfordrer den danske stat ved domstolene. Det er nu det tæller, at det fremadrettet er hele landbruget, der med hele sin styrke udfordrer den danske stat i en sag, som er altafgørende for mange danske landmandsfamilier.

Det centrale i vandplanerne er således, at ingen kender konsekvenserne af vandplanerne, fordi der aldrig fra den danske stats side er lavet de økonomiske konsekvensberegninger på, hvad de danske miljømål koster, som EU forlanger, før man som stat fastsætter sit miljømål.

Det er os bønder, der må betale regningen i form af en nedskæring på 19.000 tons kvælstof, simpelthen som kravet er. Hvilket jeg synes er helt grotesk, og at vi bønder ikke har mere tillid til lovgivende magt, uden vi skal igennem sådan en retssag. Ved der ikke er lavet konsekvensberegning på den samlede indsats, men kun på dele heraf, har staten forbrudt sig mod EU's krav.

Konsekvensberegningerne skulle således allerede have været foretaget og præsenteret for offentligheden for 12 år siden, således at politikere, landmænd og den øvrige befolkning på forhånd kendte regningen. Men skulle det vise sig at være uforholdsmæssigt stort, skulle staten have indrettet sin miljømålsætning herefter.

Der er ingen i landet, der rent faktisk kender prisen på de vandplaner, som tegner sig i horisonten. Ifølge beregninger fra blandt andet universiteterne risikerer vi at skulle braklægge en tredjedel af landbrugsjorden - man vil opnå god økologisk vandkvalitet. Ja, men ingen - og slet ikke vi landmænd - kender prisen. Derfor har vi bønder aldrig konkret kunnet bruge vores ret til at klage. For hvad skulle der klages over, når de ikke har en konsekvensberegning, der fortæller os, hvad det her koster.

Her er der ikke lagt skjul, at den juridiske rådgivning, som landbruget har fået, peger på, at en stævning af vandplanerne kan være svær at vinde, men vores juridiske muligheder står bedre den dag, hvor vandplanerne er målrettet til den enkelte landmand, så nu er chancen for, at sagerne kan blive rejst ved EU-domstolen. For selvom der muligvis også er eller har været andre vigtige retssager, så kan denne sag vel vise at være det endelige juridiske favntag med embedsværkets implementering af et EU-direktiv.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå fast, at der skal mere end retssager til, hvis vi skal have ændret landbrugets vilkår. Derfor skal vi forsætte ad det politiske spor og overbevise folketingspolitikerne, hvis der skal laves faglige korrekte reguleringer af dansk landbrug. Og ændrer politikerne ikke den grundlæggende opfattelse af miljøreguleringer i Danmark, så kan de forsat pålægge os bønder helt urimelige reguleringer - uanset vundne retssager eller ej. Derfor skal vi forsat kommunikere med danskerne - har vi befolkningens opbakning, har vi også politikernes.

Der er ingen i landet, der rent faktisk kender prisen på de vandplaner, som tegner sig i horisonten.

Min Mening: En retssag af stor betydning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce