Lys over lægevagten


Lys over lægevagten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lægevagten i Svendborg

RIKKE FREDELØKKE rejser i FAA den 2. januar en række spørgsmål omkring lægevagtens bemanding, placering og forhold til akutberedskabet, som gør det rimeligt at klargøre en række forhold omkring lægevagten.

Indledningsvis vil jeg til Rikke Fredeløkkes forslag om at integrere lægevagten med skadestuen bemærke, at vi i Regionsrådet er enige i dette synspunkt. Når der i forbindelse med den nye akutstruktur skal ny-, om- og tilbygges på sygehusene, er en fysisk placering af lægevagten umiddelbart ved siden af den fælles akutmodtagelse et krav.

Et andet spørgsmål er så, hvordan de enkelte lægevagtskonsultationer er og skal være bemandet. Dette spørgsmål må naturligvis ses i sammenhæng med lægevagtens opgaver.

Lægevagtens opgave er at diagnosticere og behandle pludseligt opstået eller forværret sygdom. Skader og livstruende sygdomme hører ikke til i lægevagten, men på skadestuen ? i fremtiden benævnt de fælles akutmodtagelser. Lægevagten, og alment praktiserende læger i det hele taget, kan ikke erstatte den faglige ekspertise i en akutmodtagelse. Det er præcis derfor, det er vigtigt for det Sydfyn og øerne, at der også i fremtiden bliver akutmodtagelse på Svendborg sygehus!

LÆGEVAGTEN BEMANDES, så det er muligt at opfylde en række servicemål, som Regionsrådet i samarbejde med de praktiserende læger har opstillet. Et af disse er, at hvis en læge i telefonen vurderer, at en borger har behov for at blive tilset af en læge, så skal konsultation eller hjemmebesøg (efter lægens faglige skøn og prioritering) normalt tilbydes inden for tre timer. Der er derfor ingen fast bemanding af lægevagten i Svendborg ? og har i øvrigt aldrig været det. Rikke Fredeløkke har til gengæld tilsyneladende misforstået, hvornår der er bemanding af lægevagten i Svendborg, og i hvilket omfang denne dækker Langeland. Vi har i Region Syddanmark valgt en ordning med mange decentrale konsultationer. I det sydfynske område f.eks. således i Rudkøbing, Svendborg, Nyborg, Faaborg og Ringe. For at sikre en rationel udnyttelse af den lægelige arbejdskraft (et krav i lægernes overenskomst ? og også meget fornuftigt), bliver alle konsultationer bemandes »efter behov« (også den i Odense). Der er således også mulighed for at blive tilset af en læge på konsultationen i Svendborg (eller Rudkøbing) i weekenden. Så hverken sydfynboer eller langelændere bliver i weekenden systematisk sendt til Odense - langt de fleste tilses i Svendborg eller Rudkøbing. Til gengæld er det rigtigt, at i »dyb nat«, hvor der er meget få, der bliver syge (og derfor er meget få læger på vagt i hele regionen), kan man også fra det sydfynske opleve ? efter lægeligt skøn ? at blive bedt om at tage til Odense. Det kan man være tilfreds eller utilfreds med, men sådan har det været i Fyns Amts tid ? og sådan er det i dag.

Lys over lægevagten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce