Læser: Forbud mod rygning i den frie natur er en krænkelse. Hvad mener du?
Af: Jørgen Mejrup, Niels Juels Vej 36, Svendborg, tidl. ryger
Læserbrev

Læserbrev: Mange husker sikkert fra skoletiden, at læreren tændte sig en pibe, når der blev ringet ud til frikvarter - og en eksotisk duft af røgen fra god tobak bredte sig. Og kom man ind på lærerværelset måtte man ofte - på det nærmeste - "skære" sig igennem tobakstågerne.

Et rart og tiltrængt pusterum for lærerne - den gang. Helse for sjælen, godt for humøret, men usundt for legemet.

I dag er det på det nærmeste blevet kriminelt at ryge. På grund af fanatiske sundhedsprofeters rigoristiske - men nok velmenende - hærgen, er de halvkriminelle rygere henvist til at dyrke deres laster bag lukkede døre...

Jørgen Mejrup, Svendborg, tidl. ryger

I dag er det på det nærmeste blevet kriminelt at ryge. På grund af fanatiske sundhedsprofeters rigoristiske - men nok velmenende - hærgen, er de halvkriminelle rygere henvist til at dyrke deres laster bag lukkede døre og vinduer i hjemmet eller på små værthuse, hvor der enten må ryges (afhængig af lokalernes størrelse og indretning) eller, hvor tobakshungrende gæster overtræder forbuddet, mens værten vender det blinde øje til.

Ny-pietismen har gjort sit indtog og tvunget mange rygere på afvænning. I modsat fald kunne jobbet jo være i fare. Så vidt så godt - eller skidt - om man vil. Det er i orden, at der er rygeforbud i offentlige bygninger, men at forbyde rygning uden i Guds fri natur, hvor røgen forsvinder i den blå luft (op til Vorherre) er at gå for vidt.

Også selv om regionernes formand, Bent Hansen, går ind for et sådant forbud. Den frie atmosfære - også over offentlige og private matrikler - er allemandseje, og røgen fra en god pibe tobak fortyndes og forsvinder hurtigt i luften - medmindre man da stiller sig tæt op af den rygende for at få et gratis kick af den lokkende flavour - inden røgen driver bort med blæsten.

Det vil være en krænkelse af den enkelte rygers frihed, hvis man også prøver at indføre et forbud mod rygning i den fri natur. Den forgiftes i forvejen på lovlig vis af røgen fra landets godt 700.000 brændeovne, oliefyr, biler, skibe, fly (og ikke mindst østeuropæiske diesellastbiler), der hæmningsløst fiser ulovlige giftdampe ud over vore veje og sårbare natur.

Vel kan tobaksrygning være kræftfremkaldende og også føre til andre alvorlige sygdomme, men lur mig om ikke forskerne finder ud af, at det er belastningen fra den samlede forurening samt andre påvirkninger udefra, der ødelægger vores helbred. Så det skal den frie ryger ikke lastes for.

Mere om emnet

Se alle

Patientforening: Rygeforbud er en straf mod patienter

Kræftens Bekæmpelse: Rygestop på hospitaler kan ikke stå alene

Regionernes formand vil forbyde rygning på alle sygehuse