Hvad er meningen, Madsen?


Hvad er meningen, Madsen?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Miljøsag

Af Troels Toft, Strandgårdsvej 8, Vester Skerninge

n Det er ikke tit, at jeg er enig i Flemming Madsens synspunkter, men da han i torsdagsudgaven af FAA er citeret for, at hele miljøområdet efterlades som et retsløst område, kan jeg kun bekræfte Flemming Madsen i, at sådan er det desværre i øjeblikket.

I forbindelse med Fyns Politis frikendelse af landmand Anders Johansen, i en sag om en lovlig og lovpligtig oprensning af hans vandløb, vil Flemming Madsen have at afgørelsen skal ændres, fordi den går imod vurderingen fra hans egen forvaltning. Hvis sagen kommer til at gå om, kan man da med rette kalde området for retsløst!

Mange landmænd har i de seneste år netop følt sig retsløse på miljøområdet, fordi sagsbehandlings-forløb og ? tider i forbindelse med f.eks. udvidelse eller omlægning af husdyrbrug, er trukket helt urimeligt i langdrag, med både store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. Folketingets ombudsmand har dog nu set kritisk på sagen, og har allerede påbudt flere kommuner at ændre praksis, hvorefter sagsbehandlingen er blevet normaliseret.

Uden at skulle sagsbehandle direkte i avisen, så er sagen omkring Anders Johansens oprensning af sin del af et vandløb, endnu et eksempel på at landmændenes retstilstand på miljøområdet er »flosset i kanten«.

Sagen er en udløber af en årelang diskussion, som de lokale landmænd i Hundstrup-Gundestrup-området har haft med kommunen, om at få kommunen til at opfylde sine lovpligtige oprensningsforpligtigelser i forhold til vandløbsloven. Disse forpligtelser er nedfældet i vandløbsregulativer, som såvel kommune som lodsejere skal følge.

Lodsejerne har en interesse i at foretage den fornødne oprensning, for at kunne lede vandet væk fra de dyrkede marker, mens kommunen tilsyneladende har en interesse i ikke at overholde sin oprensningspligt. Måske af hensyn til ynglende fiskebestande, måske af hensyn til andre naturinteresser, -men faktum er, at kommunen i det pågældende område ikke opfylder sine forpligtelser!

Det konkrete oprensningsbehov og -problemer kunne Flemming Madsen ved selvsyn have konstateret, hvis han havde deltaget i den besigtigelse af vandløbene, som både han og jeg var inviteret til i efteråret, men det valgte han ikke at gøre. Herved bliver Flemming Madsens viden udelukkende andenhåndsviden, der må antages udelukkende at stamme fra oplysninger fra hans egen forvaltning.

Jeg må tage hatten af for, at Flemming Madsen støtter 100 procent op omkring sine embedsmænd, men at han først i torsdagsavisen, og senest i lørdagsudgaven af FAA vælger at lange så hårdt ud efter politiets arbejde i sagen, at han kalder det et elendigt stykke politiarbejde, det hører ingen steder hjemme fra en mand i hans position! Det kunne jo faktisk være, at hans egen forvaltnings embedsmænd havde vurderet forkert i den pågældende sag. Jeg mener det er dybt betænkeligt, at Flemming Madsen som repræsentant for det offentlige tillader sig på denne måde at beklikke politiets strafferetslige behandling af sagen.

At Flemming Madsen udtaler: »For afgørelsen må ændres«, åbner for helt nye perspektiver i den danske retspleje, nemlig at en politiker kan omgøre en politi- efterforskning, hvis en afgørelse går vedkommnde imod.

Det konservative Folkeparti kunne vel i sin tid også godt have haft en interesse i, at få omgjort Hans Engells promillekørsel, men det ændrede vel ikke på, at promillen var for høj! Var det mon sket hvis Hans Engell var Socialdemokrat?

Jeg er som almindelig borger i Svendborg Kommune ret glad for, at Flemming Madsen ikke lykkes med at blive borgmester ved sidste valg!

Hvad er meningen, Madsen?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce