Fyns Amts Avis mener: Ministeriet for afvikling af togtrafik
Af: Carsten Olsen , caol@faa.dk

Man kan selvfølgelig ikke forlange, at ministerens hjerte skal banke lige varmt for alle dele af det vidt forgrenede transportområde.

Men det vakte nu alligevel berettiget opsigt, da transportminister Ole Birk Olesen (LA) forleden udtalte sig på en måde, som man må tro, han er chef i ministeriet for afvikling af kollektiv trafik i almindelighed. Og togtrafik i særdeleshed:

"Vi bruger lige nu næsten 120 milliarder kroner på togområdet, og derfor skal alle de penge, vi fremover kan finde, bruges på vejene, hvor 90 procent af trafikken foregår", sagde han til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Transportministeren har tænkt sig at lægge en stor og vigtig del af den danske infrastruktur på is.

En udtalelse, som kun meget vanskeligt kan tolkes på nogen anden måde, end at transportministeren har tænkt sig at lægge en stor og vigtig del af den danske infrastruktur på is.

Og vel at mærke også en del af infrastrukturen, hundredetusinder af danskere er afhængige af, når de skal til og fra arbejde og skole - eller for den sags skyld besøge familie og venner i andre landsdele end deres egen.

Den helt ensidige satsning på veje og biler vidner om en transportminister, der er blottet for enhver vilje til at samle Folketinget om en visionær, fremtidsorienteret og sammenhængende transportpolitik.

Det er ellers lige præcis dét, Danmark har brug for i en situation, hvor både vejen og jernbanen lider nød. Men ministerens snæversyn gør ham åbenbart blind for de alvorlige konsekvenser af at gå efter et enten/eller i stedet for et både/og.

For bliver der lukket ned for yderligere bevillinger fra statskassen til den kollektive trafik, vil det i sagens natur få flere til at foretrække bilen og vejene i stedet. Og det er ikke raketvidenskab at regne konsekvenserne af dét ud:

Trafikken vil endnu oftere end i dag bryde sammen. Køerne og ventetiden på at komme frem vil blive længere. Der vil ske flere trafikulykker. Og forureningen fra massive mængder af biler på vejene vil gøre ubodelig skade på miljøet.

En ensidig satsning på biler og veje vil samtidig bringe den kollektive trafik i en om muligt endnu ringere forfatning, end den er i dag.

Der er langt færre busforbindelser i yderområderne, end der er behov for. Togpendlerne betaler dyrt for billetter og rejsekort. Og nogen garanti for, at de gamle, nedslidte og ustabile tog kører til tiden, er der heller ikke.

Hvis den kollektive trafik for fremtiden nægtes adgang til statskassen, vil de manglende bevillinger både ramme de allerede hårdt prøvede pendlere og hele samfundsøkonomien.

Realiteter, som kalder på en transportminister med større visioner og flere politiske nuancer, end dem der kendetegner Ole Birk Olesens udtalelser til Morgenavisen Jyllands-Posten forleden.

Det var sort snak, som forekom at være præget af en ideologisk betinget og åbenlys uvilje mod at leve op til titlen som minister for hele transportområdet.