Fra vision til handling


Fra vision til handling

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Biogas

ETABLERINGEN AF et biogasanlæg skal efter vores mening være en af hjørnestenene i kommunens klimastrategi, fordi der er så mange positive gevinster for både land og by ved afgasning af husdyrgødning. Landbruget får styr på sine næringsstoffer, borgerne får leveret grøn energi og naboerne bliver stort set fri for lugtgener ved gylleudbringning.

Nøglen til at klimaudvalgets biogasvision kan omsættes til en succes i praksis er efter vores mening, at kommunen er meget bevidst om sin rolle i projektet.

Kommunen skal være fødselshjælper og konstruktiv medspiller i etableringen af anlægget, men helt grundlæggende er det landbruget og Faaborg forsyning, der skal på banen og se om de kan få enderne til at mødes i et projekt, hvor landbruget er konkurrencedygtig energileverandør til Faaborgs borgere. I udgangspunktet er der, inden for den gældende lovgivning, et optimalt setup mellem disse to parter, men hvis enderne viser sig alligevel ikke at kunne nå sammen, må vi have regeringen på banen til at fjerne eventuelle sten på vejen, hvad enten problemet måtte være rentabilitet eller finansiering af anlægget.

UD OVER ET SIMPELT biogasanlæg rummer kommunens vision også et element af forskning og udvikling, bl.a. etableringen af en algefarm til produktion af biomasse. Dette skal ses som en måde, hvorpå kommunen kan medvirke til at skabe fremtidig vækst og udvikling til gavn for klimaet. Denne del af visionen kan der søges tilskudsmidler til, og det kan kommunen også bistå med. Det er dog vigtigt, at vi tager et skridt af gangen, hvis hele ideen ikke skal ende som varm luft.

Det grundlæggende i projektet er landbruget, som har råvaren.

De skal først og fremmest være med på idéen, derefter kan de andre tiltag bygges på efterfølgende.

Fra vision til handling

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce