Strandadgang
I jeres dækning af ejendomsmægler Jan Fogs fødselsdag er der to faktuelle fejl.

1. Jan Fog er ikke sat i spidsen for noget af nogen. Der foreligger ingen oplysninger om, at han skulle repræsentere nogen i sagen ud over sig selv.

2. Det er forkert, at kommunen vil give offentligheden adgang til stranden. Kommunen har ikke taget nogen stilling i sagen og har kun (jf. kystbeskyttelseslovens regler herom) gennemført en høring af grundejerne på grundlag af et forslag, som er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening m.fl.
  • fyens.dk