Eksperternes selvmodsigelser


Eksperternes selvmodsigelser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nogle må gerne. Andre må ikke. Det er konklusionen i dele af den rapport som Erik Juhl-udvalget er kommet med til sundhedsministeren i forbindelse med fremtidens sygehusvæsen i Danmark.

Det forstår jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke borgerne på Fyn ? og for så vidt resten af Region Syddanmark ? forstår.

Når pengene til et nyt superhospital i Odense skal gives under forudsætning af, at der ikke skal være en akutfunktion på sygehuset i Svendborg hænger det ikke sammen. Slet ikke når argumentationen er, at patientgrundlaget for Odense Universitetshospital udhules, hvis der fortsat skal være akutfunktion i Svendborg. Sådan er det netop i dag. Og det fungerer uden problemer. Og det vil det også kunne gøre i fremtiden.

Samtidig glemmer udvalget, at en del akutte patienter vil opleve en længere transporttid, end de har i dag.

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop vedtaget en sygehusstruktur, der sikrer, at Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus begge har et befolkningsunderlag, der ligger over de 200.000 indbyggere, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det underkender ekspertgruppen med forslaget om lukke akutfunktionen på Svendborg Sygehus.

Samtidig hævder eksperterne, at en opretholdelse af akutfunktionerne i Svendborg vil indebære, at den fælles akutmodtagelse i Kolding skal modtage en større andel af befolkningen fra det vestlige Fyn. Panelet forklarer desværre ikke dette ulogiske argument. Det kunne være interessant, at høre deres forklaring!

Når jeg skriver, at nogle må, mens andre ikke må, når det handler om fremtidens sygehusvæsen, er det blot at kigge på patientgrundlaget.

Her har eksperterne blåstemplet en række andre sygehuse som akutsygehuse, selv om disse sygehuse ikke har et patientunderlag på 200.000 indbyggere. Der gælder for eksempel sygehusene i Thisted og Hjørring.

Omkring sygehuset i Thisted anbefaler eksperterne, at Thisted indgår i et formaliseret samarbejde med Aalborg Sygehus. En model, som Regionsrådet i Syddanmark netop havde anvendt i Svendborg i forhold til Odense Universitetshospital.

Hvad er svaret på, at hvad der er ok i Nordjylland ikke er det på Fyn?

Blot for fuldstændighedens skyld, skal det nævnes, at Sundhedsstyrelsen netop har anerkendt, at der kan være geografiske forhold, der nødvendiggør, at man fraviger anbefalingerne vedr. patientunderlagets størrelse. Om noget må det siges, at det gælder for Svendborg Sygehus, der betjener hele det sydfynske øhav samt Ærø og Langeland.

Sygehusstrukturen i Region Syddanmark følger i store træk det som Erik Juhl- udvalget har anbefalet politikerne i region Midt og region Hovedstaden at gøre. Alligevel er der åbenbart forskel på det, og så virkeligheden set med fynske øjne.

At ekspertpanelet så også fejer en demokratisk politisk beslutning af bordet skal blot nævnes til sidst. Det er måske i bund og grund det største problem i et land, hvor vi på alle niveauer vægter demokrati højest. For borgerne på Fyn og i resten af Region Syddanmark springer det i øjnene.

Eksperternes selvmodsigelser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce