Debattør: Klagerne i vindmøllesagen fra Tåsinge har nået et nyt lavpunkt
Af: Peter Rasmussen, Knasterhovvej 21, Tåsinge

Læserbrev: I avisen den 29. juni optræder fire klagere og såkaldte naboer med deres protester over støj fra vores to nye møller. De nye møller støjer dokumenteret mindre end de tre eksisterende møller, der vil blive fjernet. Når de nye anlæg er rejst, vil der blive foretaget kontrolmåling af støjen, og støjregulativet vil og skal blive overholdt.

For et år siden har den ene klager, Ulrik Møller Andreasen, rejst to vindmøller ved Søren Lolks Vej 8-10 og ved nr. 26. Møllen ved nr. 8-10 støjer for meget hos de tre lejemål på adressen, fordi Andreasen har oplyst for lave støjtal. Samtidig er møllen placeret syv meter for tæt på lejemålene i forhold til den ansøgte placering. Hvordan kan Ulrik Andreasen klage over ikke eksisterende støj hos ham fra vores nye vindmøller, når han selv opstiller en vindmølle på et ulovligt grundlag?

Andreasens vindmølle støjer også hos en anden klager og nærmeste nabo Hans Christian Wulff, men det generer åbenbart ikke. Wulff driver desuden en støjende hundepark, som han fik en miljøtilladelse til at etablere og velvilligt fik underskrifter fra naboerne på, at de var indforstået med hundestøjen.

Klager Anders Møller har på vegne af Svendborg Byråd skrevet til møllefabrikken og udbedt sig yderligere støjmålinger:

According to danish law the city council in Svendborg needs to be presented with actual accredited sound messurements during use of reduced load, before they can take the decision to give a green light. Calculated or estimated messurements are unfortunately not good enough.

Fabrikken lugtede lunten og har ikke svaret Anders Møller.

Den fjerde klager, Allan Bliss, truer med en stævning mod projektet lige efter Bliss købte lystejendommen. Stævningen foregår ved Fogedretten, hvor der skal stilles sikkerhed for et tocifret millionbeløb.

Alle fire klagere har købt deres ejendomme, efter de tre gamle møller var rejst, og de må forvente at møllerne saneres med nye på et tidspunkt efter gældende regler.

Generelt er naboer positive overfor vindkraft med 80% på landsplan, og det gælder også her omkring hvor en forespørgsel indenfor en km afstand viste 75% positive i nabolaget. Der vil blive udbudt andele i møllerne til positive personer i kommunen.

Hvordan kan der ske en grøn omstilling med vedvarende energi i Svendborg Kommune, når avisen kører negative sensationskampagner baseret på nogle få evighedsklagere? Alene indenfor vindkraftindustrien er der 700 arbejdspladser i kommunen ud af 32.000 på landsplan. Hvornår begynder avisen at tage et ansvar?